Ειδήσεις

Μία... στέγη για τα αδέσποτα δίνεται μέσω των Δήμων

Τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων με ποσοστά από 50% έως και 70% του συνολικού κόστους, για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συναποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφασή τους οι υπουργοί Εσωτερικών Παναγιώτης Σκουρλέτης και Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης.

Με την ίδια ΚΥΑ αποφάσισαν, όμως, και τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των καταφυγίων για το έτος 2017, όπως την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτιση, την υιοθεσία ή την επανένταξη των αδέσποτων ζώων.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που οι φορείς έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθούν οι αιτήσεις των Δήμων και Συνδέσμων, ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Μεταξύ των άλλων, η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση διευκρινίζει ότι ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρεί τις εξής:

α) Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.

β) Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.

γ) Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στο πλαίσιο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

δ) Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ε) Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κ.ά.

Παρακάτω διευκρινίζει ότι μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:

1) Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.

2) Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

3) Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

4) Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου.

5) Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών κ.ά.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έλεγχος αίτησης χρηματοδότησης

Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας συστήνεται τριμελής επιτροπή με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων και τον έλεγχο της νομιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 4, σύμφωνα και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου. Η επιτροπή αποτελείται από:

- Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε., κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με πτυχίο οικονομικών σπουδών και, αν δεν υπάρχει, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, ως πρόεδρο.

- Έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε., κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με πτυχίο Κτηνιατρικής, ως μέλος.

- Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε., κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και, αν δεν υπάρχει, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και, αν δεν υπάρχει, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος.

Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της οικείας Π.Ε., οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων και πτυχίων, η Π.Ε. διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όμορη Π.Ε. της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

- Οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισήγηση με συνημμένο πίνακα, στον οποίο αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι φορείς που δικαιούνται χρηματοδότηση, το ποσό των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά φορέα και ανά είδος δαπάνης (βελτίωση καταφυγίου, βελτίωση ιατρείου μικρών ζώων, σίτιση ζώων, υλοποίηση των υπόλοιπων ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων πλην της σίτισης των ζώων), καθώς και ο αριθμός των ζώων τα οποία έχει διαχειριστεί ο φορέας.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια