Ειδήσεις

Στο σκαμνί πρώην διοίκηση του ΙΤΕ για ζημιά 800.000€

Κατηγορούμενοι είναι οι δύο πρόεδροι του ΙΤΕ το επίμαχο διάστημα, καθώς και τα υπόλοιπα τότε μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου, με κακουργηματικές, μάλιστα, κατηγορίες, θα καθίσουν οκτώ συνολικά άτομα, τα οποία από το 2010 έως το 2013 απάρτιζαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, με έδρα το Ηράκλειο.

Οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν από το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης - σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μέσα στους ερχόμενους μήνες - καθώς φέρονται να χορήγησαν σε εργαζόμενους του ΙΤΕ - κόντρα σε νόμους που ψηφίστηκαν μετά το μνημόνιο - πρόσθετες αμοιβές, επιδόματα, αλλά και αυξήσεις, οι οποίες προκάλεσαν στο Ίδρυμα οικονομική ζημία μεγαλύτερη των 800.000 ευρώ.

Κατηγορούμενοι είναι οι δύο πρόεδροι του ΙΤΕ το επίμαχο διάστημα, καθώς και τα υπόλοιπα τότε μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Και οι οκτώ κατηγορούνται για την πράξη της «απιστίας από κοινού και κατ' εξακολούθηση, με περιουσιακή ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 30.000 ευρώ».

Το ΙΤΕ αποτελεί ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «μη κερδοσκοπικού, εθνωφελούς και κοινωφελούς χαρακτήρα» και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εξάλλου, το Ίδρυμα επιχορηγείται μερικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αρμόδιο για τις αποδοχές των εργαζομένων του ΙΤΕ είναι το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί το Ίδρυμα. Σύμφωνα, λοιπόν, με το νόμο, το Δ.Σ. καθορίζει (ή αναπροσαρμόζει), μέσω των εκάστοτε αποφάσεών του, τους μισθούς και τα επιδόματα του προσωπικού του, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτερα των ορίων αποδοχών που προσδιορίζονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Ιδρύματος.

Αφού η χώρα μπήκε σε καθεστώς μνημονίων και με την εισαγωγή του Νόμου 4024/2011, τόσο το τεχνικό, όσο και το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό του ΙΤΕ εντάχθηκε εμμέσως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.

Στο μεταξύ, το ερευνητικό προσωπικό, αλλά και οι ειδικοί ερευνητικοί επιστήμονες συνέχισαν να αμείβονται βάσει των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου.

Εντούτοις, με τον επίμαχο νόμο τέθηκαν ανώτατα όρια στις αμοιβές προσωπικού και στα ΝΠΙΔ, όπως είναι το ΙΤΕ, αλλά και στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία του προσωπικού του.

Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρεται και στο σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ανατολικής Κρήτης, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι οκτώ κατηγορούμενοι, η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου και ελέγχου μισθοδοσίας που διενήργησαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών, οι κατηγορούμενοι συναποφάσισαν την καταβολή χρηματικών ποσών, παραβαίνοντας τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις και ζημιώνοντας το Ίδρυμα κατά περίπου 852.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 3833/2010, απαγορευόταν να δοθούν αυξήσεις στις αποδοχές οποιουδήποτε εργαζομένου στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ, που επιχορηγούνται με τουλάχιστον 50% από το κράτος. Παρ' όλα αυτά, με απόφασή του, τον Ιούνιο του 2010, το Δ.Σ. του ΙΤΕ χορήγησε μισθό 1.485 ευρώ σε συνολικά 27 εργαζόμενους, ζημιώνοντας - σύμφωνα με το κατηγορητήριο - την περιουσία του Ιδρύματος με 25.300 ευρώ.

Εξάλλου, το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το - τότε - Δ.Σ. του ΙΤΕ χορήγησε στους εν λόγω 27 εργαζόμενους από 500 ευρώ, ενώ στους υπόλοιπους εργαζόμενους του ΙΤΕ, που δούλευαν με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, χορηγήθηκε ένας μηνιαίος μισθός. Με την απόφαση αυτή, και όπως αναφέρεται στο βούλευμα, το Ίδρυμα ζημιώθηκε με άλλα 443.900 ευρώ.

Επιδόματα

Άλλη παρατυπία που αποδίδεται στο πρώην Δ.Σ. του ΙΤΕ είναι ότι αποφάσισε για την καταβολή επιδομάτων ευθύνης σε υπαλλήλους του, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια. Χαρακτηριστικά, δόθηκε επίδομα 900 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη θέση του γενικού διευθυντή, την ώρα που ο κανονισμός του Ιδρύματος δεν προβλέπει τέτοια θέση! Το εν λόγω επίδομα δινόταν σε εργαζόμενο του ΙΤΕ για συνολικά 34 μήνες.

Σε μια άλλη περίπτωση, τον Ιούνιο του 2013, το Δ.Σ. αποφάσισε την καταβολή επιδόματος ευθύνης, ύψους 250 ευρώ, για θέση η οποία δεν προβλέπει τέτοιο επίδομα. Σε άλλον εργαζόμενο του ΙΤΕ χορηγήθηκε επίδομα 400 ευρώ, αντί για 250 ευρώ που δικαιούτο, σύμφωνα με το νόμο.

Προαγωγές σε 119 εργαζόμενους

Εξάλλου, το Δεκέμβριο του 2013, το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατηγορείται ότι αποφάσισε να προβεί σε βαθμολογικές προαγωγές εργαζομένων, παρά την ύπαρξη του Νόμου 4046/2012, ο οποίος ανέστειλε τις εν λόγω προαγωγές. Οι προαγωγές που έγιναν για συνολικά 119 εργαζόμενους συνεπάγονταν αύξηση των αποδοχών, ζημιώνοντας τελικά - σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα - το ΙΤΕ κατά 276.660 ευρώ.

Τέλος, το πρώην Δ.Σ. του ΙΤΕ φέρεται να χορήγησε αμοιβή εξίσωσης αποδοτικότητας και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, πέραν του ερευνητικού, παρά το ότι η διάταξη που επέτρεπε κάτι τέτοιο είχε καταργηθεί από το Νόμο 4024/2011.

Ρεπορτάζ: Νικόλας Αγγελίνος

Σχόλια