Ειδήσεις

Χερσόνησος: Διαξιφισμοί για τα τεκταινόμενα στην Κοινωφελή

Μια εκτενή απάντηση για τα ρεπορτάζ της “Ν.Κ.” αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου απέστειλε χθες ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας αφορούσαν στα εντάλματα και τις απευθείας αναθέσεις της Κοινωφελούς ενόψει και της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής για την οικονομική χρήση του 2016.Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σέγκος  επικεφαλής της μείζονος  αντιπολίτευσης του δήμου χερσονήσου σε επικοινωνία που είχε με το Ράδιο984 ανέφερε πως η δημοτική αρχή πετά τη μπάλα στην εξέδρα.

Μια εκτενή απάντηση για τα ρεπορτάζ της "Ν.Κ." αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου απέστειλε χθες ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας αφορούσαν στα εντάλματα και τις απευθείας αναθέσεις της Κοινωφελούς ενόψει και της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής για την οικονομική χρήση του 2016.

 Ο κ. Μαστοράκης στην απάντησή του, ανάμεσα στα άλλα αναφέρει πως «Η δημοτική Αρχή του Δήμου Χερσονήσου, από το Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε διά της ψήφου των πολιτών μας να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους από τη θέση της διοίκησης, το έπραξε πάντα με αίσθημα ευθύνης, απόλυτης διαφάνειας και με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών υπήρξε πάντα ο οδηγός των ενεργειών μας, με προσήλωση στην εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Αντίστοιχα και η διοίκηση της Κοινωφελούς μας Επιχείρησης κινείται με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας.» 

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σέγκος  επικεφαλής της μείζονος  αντιπολίτευσης του δήμου χερσονήσου σε επικοινωνία που είχε με το  Ράδιο984 ανέφερε πως η δημοτική αρχή πετά τη μπάλα στην εξέδρα.

«Η σημερινή απάντηση του κ. Μαστοράκη στη εφημερίδα  Νέα Κρήτη, κρίνεται όχι μόνο ανακριβής αλλά τολμούμε να πούμε και ψευδής σύμφωνα με τα όσα παραδέχτηκε από μικροφώνου στο δημοτικό συμβούλιο τη 31ης Ιουλίου 2017 περί μη σύννομων - παράνομων ενταλμάτων που και η δημοτική αρχή γνώριζε ότι εκδίδονται από την κοινωφελή επιχείρηση.», ανέφερε   …«Θα τοποθετηθούμε εκτενώς και με τα δέοντα στοιχεία τις επόμενες ημέρες», καταλήγει η τοποθέτηση στο σταθμό μας του κ. Σέγκου.

Αναλυτικά η απάντηση Μαστοράκη στη Νέα Κρήτη

«Στα φύλλα της εφημερίδας σας (31/7/2017 και 1/8/2017) δημοσιεύονται ολοσέλιδα ρεπορτάζ με τίτλους "Ρεκόρ απευθείας αναθέσεων" και "Σάλος με τα εντάλματα", αντιστοίχως.

Επί των διαλαμβανομένων σε αυτά αλλά και των πρόσφατων δημοσιευμάτων στα ηλεκτρονικά μέσα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η δημοτική Αρχή του Δήμου Χερσονήσου, από το Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε διά της ψήφου των πολιτών μας να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους από τη θέση της διοίκησης, το έπραξε πάντα με αίσθημα ευθύνης, απόλυτης διαφάνειας και με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών υπήρξε πάντα ο οδηγός των ενεργειών μας, με προσήλωση στην εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Αντίστοιχα και η διοίκηση της Κοινωφελούς μας Επιχείρησης κινείται με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας.

Μάλιστα, η σημερινή διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης, η οποία αποτελείται από νέους και ικανούς ανθρώπους, χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικό όραμα, στρατηγικό σχεδιασμό και διάθεση για προσφορά. Κατέθεσε προϋπολογισμούς και ετήσια προγράμματα δράσης, υπέβαλε απολογισμούς, ενώ διενεργήθηκαν ετήσιοι τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι από ελεγκτές λογιστές, ως ο νόμος ορίζει. Όλες οι αποφάσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ευθυγραμμίζονται πλήρως με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωφελών επιχειρήσεων, το οποίο είναι ίδιο με αυτό των ΟΤΑ Α' βαθμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας επιχείρησης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, είναι αυτό που αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και εξουσιοδοτεί τον/την πρόεδρο να πράξει τα αποφασισθέντα, ως ο νόμος ορίζει.

Αναφορικά με τα περί απευθείας αναθέσεων, άπαντες γνωρίζουν ότι τόσο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των δημόσιων συμβάσεων, όσο και με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, προβλεπόταν η ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών με αυτή τη διαδικασία, έως του ποσού των 20.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Κατά συνέπεια πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη διαδικασία.

Στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στο Διοικητικό τους Συμβούλιο, ενώ η ανάληψη των υποχρεώσεων αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Και επειδή, από τη θέση που μας εμπιστεύτηκαν οι δημότες μας, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε απόλυτα το δημόσιο συμφέρον και το Δήμο Χερσονήσου και να αποκαθιστούμε πλήρως την αλήθεια, επί των ισχυρισμών που περιέχονται στα δημοσιεύματά σας - έντυπα και ηλεκτρονικά - περί "καθαρτηρίου" και "φάμπρικας" των απευθείας αναθέσεων, περί "αναθέσεων 234.000 ευρώ" και περί "τρύπιων ενταλμάτων" και "καλά πληροφορημένων πηγών", σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 248/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χερσονήσου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το οικονομικό έτος 2016. Το ποσό της χρηματοδότησης το οποίο εισέπραξε η Κοινωφελής Επιχείρηση από το Δήμο Χερσονήσου, βάσει νόμου και κατόπιν θεώρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανήλθε στο ποσό των 234.000 ευρώ (σημείωση: το ποσό της χρηματοδότησης ταιριάζει απόλυτα με το ποσό των απευθείας αναθέσεων που αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα!).

Από το ως άνω ποσό της χρηματοδότησης, ποσό 48.553,15 ευρώ δαπανήθηκε σε απευθείας αναθέσεις μικροπρομηθειών και μικροεργασιών συντήρησης και αναθέσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων (για το έτος 2015: 16.579,72 ευρώ, για το έτος 2016: 27.143,55 ευρώ και για το έτος 2017: 4.829,88 ευρώ) και το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης δαπανήθηκε σε λειτουργικές δαπάνες, εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για καταβολή δεδουλευμένων των εργαζομένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης πρώην Δήμου Επισκοπής (ΚΕΔΕ) και εξόφληση ρύθμισης παλαιάς οφειλής στο ΙΚΑ. Μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο από την ως άνω χρηματοδότηση ποσό περίπου 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι στις ανωτέρω απευθείας αναθέσεις δεν υπάρχει κατάτμηση, καθότι τα προς προμήθεια είδη ή υπηρεσίες είναι κατά κατηγορίες εντελώς ετερόκλητα/τες μεταξύ τους και υπάρχει, για όσα απαιτείτο, ο προσήκων έλεγχος και θεώρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και η ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, απαραίτητες ενέργειες για την κανονικότητα των δαπανών.

Λίγα λόγια για το δημοσίευμα "η παράταξη Σέγκου καταγγέλλει το δήμαρχο" προς τον επικεφαλής της παράταξης "Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών", κ. Σέγκο: Με το ως άνω δημοσίευμα ο επικεφαλής της παράταξης "Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών" καταγγέλλει τη δημοτική Αρχή και προσωπικά το δήμαρχο για διασυρμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ίδιου του Δήμου Χερσονήσου. Βαρείς χαρακτηρισμοί, που μας προβληματίζουν όλους.

Οι πολίτες περιμένουν να γίνονται αποδέκτες ενός νηφάλιου και εμπεριστατωμένου πολιτικού λόγου με απόψεις και προτάσεις για το μέλλον του Δήμου και όχι ενός λόγου που έχει ως στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των πραγμάτων.

Το βέβαιο είναι ότι ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Χερσονήσου έχει ξεπεράσει πλέον όλα τα όρια και με τη στάση του έχει κουράσει. Γιατί προσωπικές επιθέσεις και λάσπη μπορούμε να ανεχθούμε και να αντέξουμε. Αυτό που δεν ανεχόμαστε είναι οι επιθέσεις στα συμφέροντα του Δήμου μας.

Ας σταματήσει επιτέλους τις άναρθρες κραυγές, τις κορώνες και τις λαϊκιστικές πρακτικές παραπληροφόρησης των πολιτών μας και ας φροντίσει να εργαστεί για το καλό και την ανάπτυξη του τόπου μας!

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της απάντησής μας στην εφημερίδα σας, όπως επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία.

Γούρνες 8/8/2017,

Ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ιωάννης Μαστοράκης».

Γιάννης Σέγκος: Ο κ. Μαστοράκης πετά τη μπάλα στην εξέδρα

Την  μπάλα στην εξέδρα πετά, σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Σέγκο , επικεφαλής της μείζονος  αντιπολίτευσης του δήμου Χερσονήσου,  η δημοτική αρχή για το θέμα των απευθείας αναθέσεων των πληρωμών τους αλλά και των αμοιβών της προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου χερσόνησού.

Επικοινωνώντας με το Ράδιο984 ο κ.Σέγκος ανέφερε πως «Η σημερινή απάντηση του κ. Μαστοράκη στη εφημερίδα  Νέα Κρήτη, κρίνεται όχι μόνο ανακριβής αλλά τολμούμε να πούμε και ψευδής σύμφωνα με τα όσα παραδέχτηκε από μικροφώνου στο δημοτικό συμβούλιο τη 31ης Ιουλίου 2017 περί μη σύννομων - παράνομων ενταλμάτων που και η δημοτική αρχή γνώριζε ότι εκδίδονται από την κοινωφελή επιχείρηση.»

«Οι δαπάνες έπρεπε να εκτελούνται όπως στους ΟΤΑ Α' πράγμα που δεν γίνεται στη κοινωφελή επιχείρηση. Ο κ.Μαστοράκης ξεχνά πως η κοινωφελής χρηματοδοτείτε με χρήματα των δημοτών του δήμου Χερσονήσου και οφείλει να τα διαχειρίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ενώ πληθώρα δαπανών που κανονικά αφορούν το δημοτικό συμβούλιο τις εκτελεί η κοινωφελής επιχείρηση καθώς  αυτές δεν θα γίνονταν δέκτες από το δημοτικό συμβούλιο» ανέφερε ο κ. Σέγκος.

«Θα τοποθετηθούμε εκτενώς και με τα δέοντα στοιχεία τις επόμενες ημέρες», καταλήγει η τοποθέτηση στο σταθμό μας του κ. Σέγκου.

Σχόλια