Ειδήσεις

Η Γενιά των Εξαερωμένων Μορφωμένων

Εργασιοποιήσιμος , απασχολήσιμος, ελαστικός, ενοικιαζόμενος... Πενάκι για την Γενιά των Εξαερωμένων Μορφωμένων...

Σχόλια