Ειδήσεις

Η Τυφλή Δικαιοσύνη

Πενάκι με μία άλλη εκοδχή για το πως λειτουργεί η "τυφλή δικαιοσύνη" και κατά που γέρνει η πλάστιγγα και γιατί...

Σχόλια