Ειδήσεις

Την Παρασκευή τα αποτελέσματα στα βασικά μαθήματα

Την Παρασκευή, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των βασικών μαθημάτων (γενικής Παιδείας και προσανατολισμού) των πανελλαδικών εξετάσεων και το επόμενο βήμα για τους υποψήφιους είναι ο υπολογισμός των μορίων, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των επιλογών τους στο μηχανογραφικό δελτίο, έως τις 14 Ιουλίου, το αργότερο.

Για τον υπολογισμό των μορίων, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2647 τεύχος Β'/9.12.2015), αρχικά δεν προσμετρώνται οι «ενδοσχολικοί» βαθμοί, παρά μόνο οι βαθμοί των Πανελλαδικών.

Το υπουργείο Παιδείας, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των υποψηφίων για τη λύση του γρίφου της εύρεσης του σωστού συνόλου των μορίων τους, θα παρέχει από αύριο μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν οι υποψήφιοι, συμπληρώνοντας τους βαθμούς τους, να βλέπουν το σύνολο των μορίων τους.

Όσοι ωστόσο, θέλουν να βρουν με τον παραδοσιακό τρόπο, η διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά, το άθροισμα των γραπτών βαθμών (σε εικοσαiβαθμη κλιiμακα με προσέγγιση δεκάτου) των τεσσαiρων πανελλαδικα? εξεταζομεiνων μαθημαiτων, τα οποιiα προβλεiπονται στην Ομαiδα Προσανατολισμου? οiπου ανηiκει ο υποψηiφιος για το συγκεκριμεiνο Επιστημονικο? Πεδιiο πολλαπλασιαiζεται επι? δυiο (2).

Στη συνεiχεια, στο γινοiμενο αυτο? προστιiθενται τα γινοiμενα των γραπτωiν βαθμωiν των δυiο μαθημαiτων με τους αντιiστοιχους συντελεστεiς βαρυiτητας, τα οποιiα προβλεiπονται στην Ομαiδα Προσανατολισμου? οiπου ανηiκει ο υποψηiφιος για το συγκεκριμεiνο Επιστημονικο? Πεδιiο. Το τελικο? αiθροισμα πολλαπλασιαiζεται με το εκατο? (100).

Για σχολεiς η? τμηiματα για τα οποιiα απαιτειiται εξεiταση ειδικου? μαθηiματος η? πρακτικωiν δοκιμασιωiν ο υπολογισμοiς του συνολικου? αριθμου? μοριiων καiθε υποψηφιiου γιiνεται ως εξηiς:

Στο συiνολο μοριiων προστιiθενται τα μοiρια που προκυiπτουν απο? τον πολλαπλασιασμο? με το εκατο? (100) του γινομεiνου του βαθμου? του υποψηφιiου στο απαιτουiμενο ειδικο? μαiθημα η? στις πρακτικεiς δοκιμασιiες με τον αντιiστοιχο συντελεστη? κατα? περιiπτωση (επί 1 ή επί 2).

Σε περιiπτωση που ο υποψηiφιος εξεταστει? πανελλαδικα? και σε πεiμπτο μαiθημα, προκειμεiνου να εiχει προiσβαση σε δευiτερο Επιστημονικο? Πεδιiο, τοiτε ο υπολογισμοiς των μοριiων του για καiθε εiνα απο? τα δυiο Επιστημονικα? Πεδιiα που εiχει δικαιiωμα να δηλωiσει προτιiμηση, γιiνεται με βαiση τα αντιiστοιχα τεiσσερα πανελλαδικα? εξεταζοiμενα μαθηiματα.

Κάνοντας μία σύνθεση των παραπάνω, ο αλγόριθμος, με βάση τον οποίο θα μπορούν οι υποψήφιοι να υπολογίσουν τα μόριά τους είναι ο εξής:

Μ = [((α+β+γ+δ) • 2) + ((α • 1,3) + (β • 0,7))] • 100

Για παράδειγμα, εάν ένας υποψήφιος της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχει δώσει για τις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου Μαθηματικά (α), Φυσική (β), Χημεία (γ) και Νεοελληνική Γλώσσα (δ), θα υπολογίσει το άθροισμα των βαθμών του και θα το πολλαπλασιάσει επί δύο.

Στη συνέχεια, θα πολλαπλασιάσει τη βαθμολογία των Μαθηματικών με τον συντελεστή βαρύτητας 1,3 και τη βαθμολογία της Φυσικής με τον συντελεστή βαρύτητας 0,3.

Τα δύο αυτά γινόμενα θα τα προσθέσει και το άθροισμά τους, θα το προσθέσει με το πρώτο γινόμενο. Το συνολικό άθροισμα που θα βγει, πολλαπλασιάζεται επί 100, για τον τελικό αριθμό μορίων.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να έχει επιλογή και στο 3ο επιστημονικό πεδίο των επιστημών Υγείας, έχει δώσει και πέμπτο μάθημα, τη Βιολογία (ε). Σε αυτή την περίπτωση, τα μόριά του για τις σχολές του 3ου πεδίου θα υπολογιστούν υπολογίζοντας τις βαθμολογίες Βιολογίας (ε), Φυσικής (β), Χημείας (γ) και Νεοελληνικής Γλώσσας (δ), αφήνοντας εκτός τα Μαθηματικά και με συντελεστή βαρύτητας 1,3 στη Βιολογία και 0,7 στη Φυσική.

Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας, η μόνη εξαίρεση αφορά στο 3ο επιστημονικό πεδίο, Επιστημών Υγείας και Ζωής, όπου οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι 0,9 και 0,4, από τις ομάδες προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Αναλυτικά, τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας, που προβλέπονται στις Ομάδες Προσανατολισμού για κάθε Επιστημονικό Πεδίο, έχουν ως εξής:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Μόνη εξαίρεση, για το 3ο επιστημονικό πεδίο, Επιστημών Υγείας και Ζωής, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι 0,9 (για τη Βιολογία γενικής Παιδείας) και 0,4 (για τη Νεοελληνική Γλώσσα), αντί 1,3 και 0,7, που είναι στα άλλα πεδία.

Οι συντελεστεiς του ειδικου? μαθηiματος η? των πρακτικωiν δοκιμασιωiν κατα? περιiπτωση ειiναι:

1. Δυiο (2) για τα Τμηiματα για τα οποιiα απαιτειiται εξεiταση στα ειδικα? μαθηiματα:

«Ελευiθερο Σχεiδιο» και «Γραμμικο? Σχεiδιο»

«Αρμονιiα» και «Εiλεγχος Μουσικωiν Ακουστικωiν Ικανοτηiτων».

2. Δυiο (2) για τα τμηiματα:

Ξεiνων Γλωσσωiν και Φιλολογιωiν,

Ξεiνων Γλωσσωiν Μεταiφρασης και Διερμηνειiας του

Ιονιiου Πανεπιστημιiου Επιστηiμης Φυσικηiς Αγωγηiς και Αθλητισμουi.

3. Εiνα (1) για το τμηiμα Πλαστικωiν Τεχνωiν και Επιστημωiν της Τεiχνης Παν. Ιωαννιiνων για το οποιiο απαιτειiται εξεiταση στο ειδικο? μαiθημα «Ελευiθερο Σχεiδιο» και για οiλες τις λοιπεiς σχολεiς και τμηiματα για τα οποιiα απαιτειiται εξεiταση σε ειδικο? μαiθημα ξεiνης γλωiσσας, με την επιφυiλαξη των περιπτωiσεων 1 και 2.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια