Ειδήσεις

Σκουπιδομαχίες

Άλλο σκουπίδια και άλλο υπόλοιπα από σκισμένα μνημόνια με το πενάκι του Κυρ.

Σχόλια