Ειδήσεις

Η Ελπίδα πεθαίνει στο μνήμα ...

Η ελπίδα που πεθαίνει στο μνήμα, όσο κι αν "βαφτίζεται" ευκαιρία, είναι βέβαιος θάνατος...

Σχόλια