Ειδήσεις

Άγνωστο Χρέος

Άγνωστο Χρέος των Ελλήνων , αλλά "σκάσε , πλήρωνε και βλέπουμε..." κατά το πενάκι του Στάθη !

Σχόλια