Ειδήσεις

Οι απαντήσεις στα θέματα Ιστορίας, Φυσικής & Προγραμματισμού

Στα μαθήματα της Ιστορίας, Φυσικής και Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ανάλογα με την κατεύθυνση τους, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Τα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού στις φετινές πανελλήνιες είναι κατανοητά, χωρίς ασάφειες και κλιμακωτής δυσκολίας. Απλώνονται σε όλο το φάσμα της ύλης. Ο μαθητής για να ανταπεξέλθει θα έπρεπε να είναι ψύχραιμος  και να έχει δουλέψει μεθοδικά σε όλη την έκταση της ύλης, σύμφωνα με το Φροντιστήριο «Θεμέλιο».

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού πατώνταςεδώ.

Τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού θεωρούνται σε γενικές γραμμές θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η ομάδα Α δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα και ήταν προσιτή και διαχειρίσιμη από μαθητές που είχαν διαβάσει επιμελώς. Η ομάδα Β, ως είθισται , απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα καθώς σε κάθε θέμα, τόσο στο Γ όσο και στο Δ υπήρχαν αρκετά παραθέματα που έπρεπε να σχολιαστούν με προσοχή.

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα Ιστορίας πατώντας εδώ.

Τα θέματα του Προγραμματισμού  κυμάνθηκαν στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα δυσκολίας με πέρυσι. Αναλυτικά, το θέμα Α ήταν ένα  αναμενόμενο θέμα θεωρίας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.Το ίδιο ισχύει και για το θέμα Β. Από την άλλη το Γ ήταν ένα θέμα με χρήση πινάκων που χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερα στην κατανόηση της εκφώνησης. Το θέμα Δ ήταν επίσης μια άσκηση πινάκων αλλά με χρήση υποπρογραμμάτων στα οποία χρειαζόταν προσοχή. Σε γενικές γραμμές τα θέματα, ιδιαίτερα Γ,Δ κρίνονται απαιτητικά, για μαθητές διαβασμένους και με γνώσεις σε πίνακες και υποπρογράμματα.

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα Προγραμματισμού πατώντας εδώ.

Σχόλια