Ειδήσεις

Συνήγορος του Πολίτη: Τι αποκαλύπτει για τη διανομή τροφίμων

Το νέο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη στις 18/5/2017 είναι εξόχως αποκαλυπτικό και παραθέτει και νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Από τις 7 Μαρτίου, οπότε και η πρώτη από τις τέσσερις καταγγελίες-αναφορές των υπαλλήλων του Δήμου που εμπλέκονταν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) αναφορικά με την ορθή πρακτική αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, για τις οποίες οι υπάλληλοι χαρακτήριζαν επικίνδυνους και ακατάλληλους υγειονομικά τούς τρεις χώρους που επέλεξε ο Δήμος Ηρακλείου για παραλαβή και διανομή τροφίμων και μάλιστα ευπαθών (κοτόπουλα, γαλακτοκομικά, παιδικές τροφές), πέρασαν δύο μήνες, μέχρι ο δήμαρχος Ηρακλείου, όπως δημόσια επιβεβαίωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, να διατάξει στις 2 Μαΐου (!) ΕΔΕ για το θέμα.

 Μια ΕΔΕ που ανέλαβε η διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου και πρώην διευθύντρια στον τομέα Παιδείας όταν αντιδήμαρχος Παιδείας ήταν η κ. Καναβάκη, που σήμερα είναι η αντιδήμαρχος αρμόδια για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Κι όμως, την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η "Ν.Κ.", όσον αφορά στο Συνήγορο του Πολίτη - κορυφαία Ανεξάρτητη Αρχή θεσμικά - όχι μόνο δε φαίνεται να καθησυχάστηκαν οι αγωνίες που είχε για την επικινδυνότητα του θέματος επειδή ο Δήμος του Ηρακλείου τού γνωστοποίησε ότι από τις 2 Μαΐου έχει διατάξει ΕΔΕ, αλλά αντίθετα, θεωρώντας εξαιρετικά κρίσιμο το θέμα, δεν αρκείται στις διαβεβαιώσεις του Δήμου για την ΕΔΕ και επανέρχεται με νέο έγγραφό του 16 μέρες μετά (προφανώς διαπιστώνοντας παρατεταμένη αργοπορία συνολικά) προς τους επόπτες Υγείας, καλώντας τους να προχωρήσουν σε αυτοψία των χώρων που ο Δήμος έχει δηλώσει για την παραλαβή και διανομή των προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Έγγραφο-αποκάλυψη

Το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, που αποκαλύπτει σήμερα η "Ν.Κ.", υπογράφει ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Ιωάννης Σαγιάς, έχει ημερομηνία 18 Μαΐου 2017 (16 μέρες μετά την ΕΔΕ του Δήμου) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, με κοινοποίηση και στο γραφείο του γενικού γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τους υπαλλήλους δηλαδή του προγράμματος ΤΕΒΑ, που έκαναν τις τέσσερις αναφορές-καταγγελίες για την υπόθεση, μέχρι να φτάσουν - μπρος στην αδιαφορία που συνάντησαν - να κοινοποιήσουν την τελευταία τους στις 24 Μαρτίου και στο Συνήγορο του Πολίτη. Επικαλείται μάλιστα και νέα αναφορά των υπαλλήλων στις 4 Απριλίου, αλλά και το δικό του έγγραφο στις 3 Μαΐου του 2017.

Το νέο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη στις 18/5/2017 είναι εξόχως αποκαλυπτικό και παραθέτει και νέα στοιχεία στην υπόθεση, που εξελίσσεται πλέον σε πολύ σοβαρό θέμα αναφορικά με την ύπαρξη πολιτικών ευθυνών στην όλη διαχείρισή του. Μεταξύ άλλων, ο Συνήγορος του Πολίτης προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρει:

«Κύριοι, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το αρ. 103 & 9 του Συντάγματος και το Ν. 3094/2003, εξετάζει αναφορά μελών της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του προγράμματος ΤΕΒΑ Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την υπηρεσία σας. Ειδικότερα, οι αναφερόμενοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Επισιτιστικού Προγράμματος και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) αναφορικά με την ορθή πρακτική αποθήκευσης και διανομής τροφίμων. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής διαμαρτύρονται - κατά κύριο λόγο - για τη χρήση της αποθήκης Η9 στη Νέα Λαχαναγορά ως σημείο αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ, καθώς ο χώρος αυτός - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους - στερείται νερού και ρεύματος, αλλά και καθαριότητας, αφού είναι εύκολα προσπελάσιμος σε τρωκτικά και έντομα λόγω της κατεστραμμένης στέγης και των κενών στις εισόδους του κτηρίου. Επομένως, είναι προφανές ότι οι παραπάνω συνθήκες δε διασφαλίζουν υγιεινές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, αλλά κυρίως ενέχουν ουσιαστικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των ωφελουμένων από το πρόγραμμα - παρά την έγγραφη απάντηση του Δήμου Ηρακλείου στο προαναφερθέν σχετικό έγγραφο της Αρχής για ενέργειες που έχει δρομολογήσει.

Ο Συνήγορος - λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος αναφορικά με ενδεχόμενη βλάβη στη δημόσια υγεία - παρακαλεί την υπηρεσία σας όπως προβεί άμεσα σε αυτοψία στους συγκεκριμένους χώρους, ενδεχομένως στην άμεση λήψη μέτρων και στη συνεχή ενημέρωση κάθε εμπλεκόμενου μέρους, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόληψη πρόκλησης βλάβης στη δημόσια υγεία. Τέλος, κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Αρχή για τις ενέργειές σας».

Τι αποκαλύπτει η νέα επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη;

Η νέα επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη επιβεβαιώνει ότι οι υπάλληλοι του Δήμου, αρμόδιοι για το ΤΕΒΑ, μετά την κοινοποίηση της επιστολής τους στις 24/3/2017 στο Συνήγορο, επανήλθαν και με απευθείας αναφορά σε αυτόν στις 4 Απριλίου του 2017. Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι στις 3 Μαΐου του 2017 ο Συνήγορος έστειλε έγγραφο προς το Δήμο Ηρακλείου για τα καταγγελλόμενα και έλαβε την απάντηση διά του γ.γ. του Δήμου Ηρακλείου, ότι από τις 2 Μαΐου, με εντολή του δημάρχου, διατάχθηκε ΕΔΕ για το θέμα, δύο μήνες μετά την πρώτη καταγγελία στις 7 Μαρτίου 2017!

Ωστόσο ο Συνήγορος του Πολίτη, στην αναφορά του αυτή στις 18 Μαΐου 2017 προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, ουσιαστικά εμφανίζεται να μην καλύπτεται μόνο από την ΕΔΕ αυτή του Δήμου Ηρακλείου. Μάλιστα δε επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «ο Συνήγορος - λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος αναφορικά με ενδεχόμενη βλάβη στη δημόσια υγεία - παρακαλεί την υπηρεσία σας (σ.σ. Διεύθυνση Υγείας) όπως προβεί άμεσα σε αυτοψία στους συγκεκριμένους χώρους, ενδεχομένως στην άμεση λήψη μέτρων και στη συνεχή ενημέρωση κάθε εμπλεκόμενου μέρους, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόληψη πρόκλησης βλάβης στη δημόσια υγεία».

Το αξιοπερίεργο που επίσης προκύπτει από την αναφορά αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι, για να καλεί τους επόπτες υγείας στις 18 Μαΐου του 2017 να προχωρήσουν άμεσα σε αυτοψία των τριών χώρων που ο Δήμος Ηρακλείου δήλωσε ως χώρους παραλαβής-διανομής των προϊόντων του ΤΕΒΑ, σημαίνει ότι μέχρι τότε (18 Μαΐου) και από τις 7 Μαρτίου του 2017, παρά τις επείγουσες εκκλήσεις των υπαλλήλων του Δήμου με τέσσερις επιστολές μέσα σε 15 μέρες για αυτοψία από επόπτες Δημόσιας Υγείας, καμία αυτοψία δεν έγινε... Διαφορετικά ο Συνήγορος του Πολίτη θα το ανέφερε σχετικώς!

Αντιθέτως, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο αρμόδιος προϊστάμενος του συγκεκριμένου τομέα Δημόσιας Υγείας σχολίαζε σε ρεπορτάζ της "ΚΡΗΤΗ TV" και της Γεωργίας Μακάκη, ανεπίσημα, ότι - αν και δε θυμάται καλά - ή την επομένη της αρχικής καταγγελίας στις 7 Μαρτίου ή 5 μέρες μετά (μέσα στο Μάρτιο δηλαδή), η υπηρεσία του πήγε τουλάχιστον στον έναν από τους χώρους, στη Νέα Λαχαναγορά, τον είδε κλειστό και άδειο... άρα και να είχε συμβεί κάτι δεν μπορούσε να το πιστοποιήσει (!) «και φύγαμε...», για να προσθέσει το "αμίμητο" λεκτικά: «Και έγκλημα να έγινε, αφού δεν το διαπιστώσαμε, δεν υπάρχει θέμα. Ούτε καν "πτώμα" δεν υπάρχει, άρα και να υπήρξε θέμα, για εμάς τώρα δεν υπάρχει. Ίσως να υπήρξε μια διακοπή ρεύματος, αλλά αφού ο χώρος είναι κλειστός και άδειος δεν υπάρχει θέμα...».

Κοινώς καν δε γνώριζαν (όπως και η δημοτική Αρχή που επέλεξε και δήλωσε το σημείο), αν όντως πήγαν, ότι το ρεύμα στην εν λόγω αποθήκη ήταν κομμένο πάνω από ένα χρόνο, λόγω απλήρωτων λογαριασμών του προηγούμενου ενοίκου της!

Αλλά, με βάση το έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα, είναι προφανές ότι, για να ζητάει ο Συνήγορος του Πολίτη στις 18 Μαΐου 2017 άμεση αυτοψία στους τρεις χώρους, το πιθανότερο είναι ότι μέχρι τότε επόπτες Δημόσιας Υγείας δεν πήγαν όχι στους άλλους δύο βεβαιωμένα, αλλά καν και σε αυτόν της Νέας Λαχαναγοράς. Άρα, τι είδους αυτοψία και ακαριαία αντίδραση των κατά το νόμο θεματοφυλάκων της δημόσιας υγείας είναι αυτή, που από τις 7 Μαρτίου 2017 δεν έχουν περάσει από τους χώρους που καταγγέλλονται, τουλάχιστον μέχρι τις 18 Μαΐου, που ο Συνήγορος του Πολίτη τους παρακαλεί να το πράξουν, και μάλιστα άμεσα, λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος;

Ρεπορτάζ: Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια