Ειδήσεις

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών για τα ΕΠΑΛ

Στο μάθημα των Μαθηματικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα πατώντας εδώ.

"Προσιτά και ανάλογα των δυνατοτήτων των μαθητών"

Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων των Μαθηματικών  των Επαγγελματικών  Λυκείων κρίνονται προσιτά και ανάλογα των  δυνατοτήτων των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα:

To  θέμα Α ήταν κατανοητό  για  τους υποψηφίους ενώ το θέμα Β ήταν αναμενόμενο και εξέταζε βασικές έννοιες της στατιστικής. Επιπλέον, το θέμα Γ αναφερόταν σε μία βασική άσκηση που ίσως δυσκολέψει τους μαθητές. Τέλος, στο θέμα Δ, τα δύο πρώτα ερωτήματα(Δ1 και Δ2) ήταν πάρα πολύ δουλεμένα, ενώ τα (Δ3 και Δ4) απαιτούσαν βαθιά κατανόηση εννοιών.

Σχόλια