Ειδήσεις

Ενάντια στην αναθεώρηση του Συντάγματος η Σύνοδος της Κρήτης

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα, 7 Ιουνίου 2017, στο Ηράκλειο σέ Συνεδρία και ασχολήθηκε με θέματα της αρμοδιότητάς Της.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα, 7 Ιουνίου 2017, στο Ηράκλειο σέ Συνεδρία και ασχολήθηκε με θέματα της αρμοδιότητάς Της.

? Ιερά Σύνοδος, ενημερώθηκε για το έργο των Συνοδικών Επιτροπών Της, καθώς και για διάφορες συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και έλαβε σχετικές Αποφάσεις.

Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με το θέμα της ενδεχόμενης αναθεώρησης του Συντάγματος της Πατρίδας μας, και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων πού αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκφράζει δε την έντονη αντίθεσή Της προς κάθε αρμόδιο.

Η Ιερά Σύνοδος προτρέπει και παρακαλεί όλους τούς ανθρώπους της Κρήτης, για μια ακόμη φορά, να σέβονται το φυσικό περιβάλλον και να γίνονται με κάθε τρόπο συνεργοί στη διαφύλαξη και προστασία της κτίσεως, ως Θείας δημιουργίας.

Εξ αφορμής των Πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι Αρχιερείς της Μεγαλονήσου απευθύνονται, πατρικά, σέ όλους τούς υποψηφίους και τίς οικογένειές τους, και τούς εύχονται το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος καθώς και κάθε επιτυχία στους σκοπούς και τους ευγενείς στόχους τους.

Σχόλια