Ειδήσεις

Ο Μοχλός Πίεσης

Η Ελλάδα ως Μοχλός Πίεσης κατά την αφήγηση , με ένα άπαιχτο πενάκι του Soloup!

Σχόλια