Ειδήσεις

Ποιες οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων για τη ζωή;

Για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην αύξηση της νοσηρότητας και στο περιβάλλον συζήτησαν στη 2η επιστημονική διημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιεράπετρα, το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Απριλίου.

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την  Επιτροπή Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας και τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου και ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας.

Αφορμή ήταν η ανησυχία για την αύξηση των ασθενειών και η ανάγκη των κατοίκων και των καλλιεργητών για υπεύθυνη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.  

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου, με την έκδοση αυτού του φυλλαδίου, υποστηρίζει έμπρακτα τη συνεργασία επιστημόνων, φορέων και αγροτών για καλύτερη υγεία καλλιεργητών και καταναλωτών, καθαρό περιβάλλον και  παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Δρ Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Πρόεδρος Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης  

«Φυτοφάρμακα, τρόφιμα και εμπιστοσύνη του καταναλωτή»

Στα πλαίσια μελέτης διερεύνησης της επιβάρυνσης του πληθυσμού και του περιβάλλοντος της νοτιοανατολικής Κρήτης από τη χρόνια και εντατική χρήση σύγχρονων φυτοπροστατευτικών ουσιών το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης διαπίστωσαν ότι το  77,3% των ερωτηθέντων ακολουθεί το πρότυπο της Κρητικής/Μεσογειακής διατροφής, το 22,7% ακολουθεί μια πιο τυπική δυτική διατροφή, το 96% των καταναλωτών δήλωσαν ενημερωμένοι για το πρόβλημα των φυτοφαρμάκων με το 36% αυτών να έχει ενημερωθεί μόνο από την τηλεόραση. Επιπλέον, περισσότεροι από το 90% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι στην Ελλάδα οι έλεγχοι αδειοδότησης και ορθής χρήσης των φυτοφαρμάκων δεν είναι επαρκείς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1107/2009 και την οδηγία 128/2009 της ΕΕ, γίνονται έλεγχοι και εκπαίδευση αγροτών στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων. Επίσης, σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ 2015) τα επίπεδα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο 97% των τροφίμων που καταναλώνονται στην ΕΕ είναι ασφαλή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μελέτες και ανακοινώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που δείχνουν ότι εντοπισμένα προβλήματα υπάρχουν, σε τρόφιμα και περιβάλλον, άρα απαιτείται το σχετικό ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας να παραμείνει ενεργό. Ο έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Νίκος Δασκαλάκης, Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ»

Ο κλάδος των θερμοκηπίων υστερεί σημαντικά σε θέματα οργάνωσης και εμπορίας. Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός για τον έλεγχο των συνθηκών του εσωτερικού κλίματος, της υδρολίπανσης και του εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου.

Αναγκαία η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων αντιμετώπισης των εδαφογενών ασθενειών, η ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης. Η εφαρμογή υδρολίπανσης και φυτοπροστασίας, των κατάλληλων ποικιλιών να είναι ανάλογη με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Παπαηλιάκης Μιχάλης, Γεωπόνος στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης

«Η διαχείριση των ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των κενών συσκευασίας από τη Σχολή Γεωπονίας  και το Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης»

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες, γι' αυτό  είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα που θα διαφυλάττουν: α) την υγεία όλων (ψεκαστών, γειτόνων, περαστικών και καταναλωτών). β) το περιβάλλον, από «ληγμένα - ακατάλληλα» σκευάσματα.

Iδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην απόρριψη των κενών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν και των υπολειμμάτων των υγρών ψεκασμού. Ο καλλιεργητής οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του και να σέβεται το περιβάλλον.

Μανόλης Τζατζαράκης, Αλέξανδρος Βαρδαβάς. Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

«Βιοπαρακολούθηση των φυτοφαρμάκων - εκτίμηση της επιβάρυνσης του ανθρώπου»

Βιοπαρακολούθηση είναι η μέθοδος εκτίμησης της έκθεσης του ανθρώπου σε χημικές ουσίες, μετρώντας συγκεκριμένες ουσίες η τους μεταβολίτες τους σε βιολογικά δείγματα όπως αίμα, ούρα, σίελο, τρίχα κ.ά. Η έκθεση σε φυτοπροστατευτικές ουσίες με την εισπνοή, τη δερματική απορρόφηση και τη διατροφή είναι ανάλογη της εξεταζόμενης ομάδας (αγροτική, αστική).

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα μετρούν τη βαρύτητακαι την επικινδυνότητα της έκθεσης, αλλά και τη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών. Παρουσιάζονται δεδομένα επιβάρυνσης του Κρητικού πληθυσμού σε διάφορες κατηγορίες  φυτοφαρμάκων και γίνεται προσπάθεια αξιολόγσης της επιβάρυνσης ανάλογα με το επάγγελμα, το τόπο κατοικίας και την ηλικία του πληθυσμού.

Απόστολος Κ. Ρίζος, Καθηγητής Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

"Η Χημεία των Φυτοφαρμάκων και η Προτεινόμενη Διατροφή για Ελαχιστοποίηση των Επιπτώσεων στην Υγεία"

Η χρήση της χημείας για την ανακάλυψη των πρώτων ισχυρών εντομοκτόνων γέννησε πολλές ελπίδες για τη λύση του προβλήματος της τροφής που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα, αλλά συνεχώς διαπιστώνονται οι αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.

Τα περισσότερα φυτοφάρμακα δρουν μακροχρόνια σαν ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι επιπτώσεις στην υγεία είναι σημαντικές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια αυξητική τάση σε καρκίνους του μαστού και του προστάτη, στις εξωμήτριες εγκυμοςύνες, αλλά και στη μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων, αλλοιώσεις στο νευρικό σύστημα, το ήπαρ, τους νεφρούς, το αίμα, κ.τ.λ.

Ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας μας σήμερα αφορά την επίδραση τοξικών χημικών ουσιών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η Κρητική διατροφή παρέχει πολύτιμη προστασία απέναντι σε καρδιοπάθειες, καρκινογενέσεις και άλλες ασθένειες.

Αλίκη Ανυφαντάκη, Κλινική Εμβρυολόγος, Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

 «Συγκριτική μελέτη ποιότητας ωαρίων και σπερματοζωαρίων σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή κατόπιν έκθεσης σε φυτοφάρμακα»

Τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν 1 στα 5 ζευγάρια αδυνατούν να αποκτήσουν παιδί με φυσιολογική σύλληψη.  Η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη σε υπογονιμότητα  με μείωση των γεννήσεων. Από το 2010-2017, στο εργαστήριο Ανδρολογίας της Μονάδα μας εξετάστηκαν 1500 δείγματα σπέρματος ανδρών ηλικίας από 20-50 ετών,   μόνιμοι   κάτοικοι των περιοχών Μεσσαράς (670 δείγματα) και Ιεράπετρας (830 δείγματα).

Τα αποτελέσματα  έδειξαν   μείωση  στην  ποιότητα και στην ποσότητα  σπέρματος  σε  περιοχές  με εντατικές  καλλιέργειες σε σύγκριση με αστικές. Χρειάζεται  η συνεργασία  διαφορετικών  επιστημών  και σημαντική στήριξη από τις κυβερνήσεις και οργανισμούς για την κατανόηση των μηχανισμών  πρόκλησης βλαβών των εξωγενών παραγόντων στην υγεία.

Δρ. Σηφάκης Σταύρος, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος, Επιστημονικός υπεύθυνος ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Περιγεννητικής Ιατρικής

«Φυτοφάρμακα: επιπτώσεις στη γονιμότητα και στην κύηση»

Στους ανθρώπους η πλειοψηφία των μελετών δείχνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και διαταραχών όπως υποσπαδίας, κρυψορχία, συγγενείς ανωμαλίες, στειρότητα, ενδομητρίωση, καρκίνος του μαστού, καρκίνος των όρχεων, κακή ποιότητα και λειτουργία του σπέρματος.

Στο αμνιακό υγρό και στο μηκώνιο νεογνών που οι μητέρες ήταν  από αγροτικές και αστικές περιοχές της Κρήτης βρέθηκαν συγκεντρώσεις μεταβολιτών φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε παραδοσιακές καλλιέργειες. Παρόμοιοι μεταβολίτες φυτοφαρμάκων βρέθηκαν σε ποσοστό μέχρι 86%  στα ούρα των εξετασθέντων γυναικών.

Θα πρέπει να μελετηθούν ακόμη περισσότερο οι τυχόν επιπτώσεις της έκθεσης στα φυτοφάρμακα - που ουσιαστικά αρχίζει από την ενδομήτρια ζωή και το θηλασμό - με την εμφάνιση επιπλοκών στην κύηση, συγγενών ανωμαλιών καθώς και ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας και να εκτιμηθεί βαθύτερα ο ρόλος που μπορεί η έκθεση αυτή να έχει στην εμβρυική και νεογνική περίοδο, στην παιδική ηλικία και στην ενήλικο ζωή.  

Πετράκης Δημήτρης, Παιδοχειρουργός, Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και Επίτιμο Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας.

«Η εξάρτηση στα φυτοφάρμακα αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον»

Παρά τα πιστοποιημένα και υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα στην  Ιεράπετρα, οι επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν αύξηση της νοσηρότητας σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως γυναίκες και παιδιά.  Στη περιοχή Ιεράπετρας παράγονται κάθε χρόνο προϊόντα αξίας 1,65% της εθνικής φυτικής παραγωγής και καταναλώνονται περίπου 1.700 τόνοι φυτοφαρμάκων, δηλ. το 5,5% της εθνικής κατανάλωσης. O μέσος παραγωγός αγοράζει κάθε χρόνο 300 κιλά φυτοφάρμακα αξίας 1.800 ευρώ. Ο αριθμός των παραγωγών και των κατοίκων μειώνεται, η μέση ηλικία των αγροτών αυξάνεται και οι καλλιέργειες περνούν σε ξένα χέρια.

Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι δεν εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας από τους ψεκαστές και τα υπολείμματα των ψεκαστικών υγρών απορρίπτονται στο έδαφος. Μελέτες αναφέρουν νιτρορύπανση  και αλατότητα εδάφους και νερού και  διαταραχές ερημοποίησης στη περιοχή Ιεράπετρας από κατάχρηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που δεν προλαβαίνουν να αφομοιωθούν . Οι κυβερνήσεις, δέσμιες από εταιρείες, μετατρέπουν την ανεπάρκεια και τις ευθύνες τους σε πρόστιμα ρύπανσης και απορρύπανσης, στη λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Προτείνονται: Βιο-παρακολούθηση έκθεσης ψεκαστών, έρευνες ρύπανσης εδάφους και  νερού, επιδημιολογικές μελέτες έκθεσης και νοσηρότητας, Δημοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κενών συσκευασίας πλάνο καλλιέργειας και απορρύπανσης, Κρητικό αγροδιατροφικό πρότυπο.

Τσατσάκης Αριστείδης, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΠΙΣΤΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η περιοχή Ιεράπετρας τα τελευταία χρόνια έχει τη τεχνογνωσία και την εμπειρία της παραγωγής αξιόπιστων και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων. Εφαρμόζονται εναλλακτικές φυσικοί μέθοδοι γονιμοποίησης φυτών, αντιμετώπισης εχθρών καλλιεργειών, φυτοπροστασίας με εντομοπαγιδευτικά δίκτυα, ορθών καλλιεργητικών τεχνικών όπως χρήση ηλιοαπολύμανσης αντί νηματδοκτόνων, στάγδην πότισμα φυτών, προσαρμογή σε νέες ανθεκτικές ποικιλίες κ.ά.

Αναπτύσσονται ομάδες παραγωγών, κατασκευαστικές εταιρείες, οργάνωση παροχής υπηρεσιών από τεχνολόγους και συμβούλους παραγωγής, εξαγωγική ανάπτυξη και διάθεση καλής ποιότητας κηπευτικών σε λαϊκές αγορές και Super Markets με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς και των Ευρωπαϊκών κανονισμών.

Κάθε χρόνο φυτεύονται 24.000.000 φυτά (τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, μελιτζάνα κ.ά.) στα 16.000 στρέμματα θερμοκηπίων της περιοχής, από 4.700 παραγωγούς, που παράγουν προϊόντα 140.000.000 ευρώ, με 90.000.000 ετήσια έξοδα και 50.000.000 καθαρό κέρδος. Τα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων και φυτοφαρμάκων είναι 40 (1:655 κατοίκους) ενώ τα φαρμακεία για τους ασθενείς είναι 25 (1: 1.048)

Από στοιχεία του Ε.ΣΥ.Φ. και της Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας προκύπτει ότι:

σε ένα χρόνο χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια της περιοχής 1.660 τόνοι  φυτοφαρμάκων (5,3% της εθνικής κατανάλωσης), αξίας  9.600.000 ευρώ, που σημαίνει ότι ο μέσος  καλλιεργητής θερμοκηπίων της Ιεράπετρας με 3,4 στρέμματα μέσο όρο ιδιοκτησίας,  καταναλώνει 12 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα από το μέσο έλληνα αγρότη και 100 φορές περισσότερα από τον μέσο Έλληνα χρήστη φυτοφαρμάκων. Αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό του αυξημένου βαθμού κινδύνου έκθεσης του καλλιεργητή θερμοκηπίου, ιδιαίτερα στη περιοχή της Ιεράπετρας που οι επιμέρους πρόσφατες μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν εφαρμόζονται ορθά τα μέτρα ατομικής προστασίας και διαχείρισης ψεκαστικών διαλυμάτων και κενών συσκευασίας.       

Οι εδαφολογικές μόνιμες φυσικές, χημικές, βιολογικές, μορφολογικές και λειτουργικές αλλαγές από τη κατάχρηση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, αυξημένης αλατότητας και κλιματικών εξελίξεων έχουν περιορίσει τη συγκράτηση του νερού άρδευσης με αποτέλεσμα στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας να καταναλώνεται σε κάθε στρέμμα 900 κυβικά νερό μέσο όρο το χρόνο, ενώ στα θερμοκήπια της Αlmeria Ισπανίας η κατανάλωση νερού ανά στρέμμα είναι 440 κυβικά (Fernandez et al., 2007, Pena, 2009).

Παρά τη αποδεκτή από όλους πρόοδο της παραγωγής πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, η ποιότητα της υγείας των κατοίκων και ιδιαίτερα των καλλιεργητών παρουσιάζει διαπιστώσεις που αποδεικνύουν την επιδείνωση της ποιότητας της υγείας των καλλιεργητών.

Έχοντας ως δείκτες αξιολόγησης τις πολλαπλές πρόσφατες αυξητικές τάσεις των ρύπων σε μετρήσεις σε έδαφος και σε υδροφορείς της περιοχής, αλλά κύρια από βιοδείκτες ψεκαστών σε εντατικές καλλιέργειες σε βιολογικά δείγματα όπως τρίχες, ούρα, αμνιακό υγρό, μηκώνιο, σπέρμα ανδρών και ωοκύτταρα γυναικών, αλλά και από μετρήσεις έκθεσης σε φυτοφάρμακα σε ψεκαστές και αξιολόγησης κινδύνων υπολλειμματικότητας φυτοπροστατευτικών σε τρόφιμα και παραγόμενα γεωργικά προϊόντα διαπιστώνεται ότι η περιοχή της Ιεράπετρας παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση σε βασικούς δείκτες υγείας.

Αυτό εκφράζεται με σημαντική αύξηση της θνησιμότητας, του περιορισμού των γεννήσεων, της μείωσης των παραγωγών εντατικών καλλιεργειών και του αγροτικού πληθυσμού, την αύξηση των αλλοδαπών για πάγιες καλλιεργητικές ανάγκες

Εκτίμηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας είναι ότι απαιτούνται παραπέρα μελέτες για την πληρέστερη συσχέτιση συνθηκών εργασίας στα θερμοκήπια, έκθεσης σε φυτοφάρμακα, λήψης μέτρων ατομικής προστασίας, ηλικίας καλλιεργητών και αύξησης υπογονιμότητας -  νοσηρότητας - νέων κρουσμάτων καρκίνου - θνησιμότητας.

Η περιοχή της Ιεράπετρας, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, παρουσιάζει τη τελευταία 5ετία σταθερή και αυξανόμενη επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος, με τον αριθμό ετήσιων θανάτων να υπερβαίνει τον ετήσιο αριθμό γεννήσεων (Στοιχεία του Ληξιαρχείου Δήμου Ιεράπετρας 2017).  

Ο γενικός πληθυσμός τα τελευταία 2 χρόνια παρουσιάζει μείωση (στοιχεία απογραφής 2011 και Δήμου Ιεράπετρας για 2016). Τα τελευταία 50 χρόνια ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής υποτριπλασιάστηκε (αγροτικός πληθυσμός Ιεράπετρας στην απογραφή του 1961 ήταν 52% και το 2011 στο 14% -ΕΛΣΤΑΤ). Στη περιοχή ο αριθμός των αλλοδαπών είναι περίπου 10.000 (με στοιχεία του Δήμου Ιεράπετρας) με αυξητική τάση, που διαβιούν σε κακές συνθήκες και εργάζονται χωρίς εκπαίδευση στις καλλιέργειες ως εργάτες γης, ως ειδικευμένοι εκμισθωτές ή ως ιδιοκτήτες θερμοκηπίων.

Αυτή η πραγματικότητα και οι δυσκολίες τα οικονομικής κρίσης περιορίζουν τη λήψη μέτρων περιορισμού της έκθεσης σε φυτοφάρμακα, την είσοδο νέων τεχνολογιών στις καλλιέργειες και την ανάπτυξη σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τους ηλικιωμένους γονείς - καλλιεργητές θερμοκηπίων για να γίνουν υπάλληλοι, παρά τα προγράμματα επιδότησης θερμοκηπιακών καλλιεργειών, διαπίστωση που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των εντατικών καλλιεργειών στη περιοχή.  

Είναι θετικό ότι γίνονται τακτικές εξετάσεις για ανίχνευση φυτοφαρμάκων και  δεν έχουν ανιχνευθεί σε δείγματα νερού φράγματος και ύδρευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε περιόδους αυξημένης ζήτησης χρησιμοποιείται μετά από καθαρισμό το νερό του φράγματος για κάλυψη αναγκών ύδρευσης).

Αν και έγιναν πρόσφατες μετρήσεις (2013-2015) για ποιοτικό έλεγχο του φρεάτιου υδροφορέα στη περιοχή της Ιεράπετρας, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων για συγκεντρώσεις ολικών ή συγκεκριμένων δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων και μεταβολιτών τους σε δείγματα από φρεάτιους και βαθύτερους υδροφορείς.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τακτική βιο - παρακολούθηση επαγγελματιών ψεκαστών σε δραστικές ουσίες και μεταβολίτες χρησιμοποιούμενων  φυτοπροστατευτικών παρασκευασμάτων (οργανοφωσφορικά, πυρεθροειδή, ζιζανιοκτόνα)

Τακτικός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων του εδάφους και νερού (φρεάτιου, υπόγειου υδροφορέα και φράγματος) σε δραστικές ουσίες και μεταβολίτες φυτοφαρμάκων και σε χημικούς  ρύπους (μέταλλα, χλωριόντα, νιτρικά, αλατότητα,  πολυκυκλικοί και ετεροκυκλικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.)

Τακτικές αναλύσεις της δομής και λειτουργίας του καλλιεργητικού εδάφους από κρατικό εργαστήριο, με σκοπό την κατανόηση και παρακολούθηση  των φυσικών, χημικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στο μικροπεριβάλλον της καλλιέργειας  

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα χορηγούνται μόνο σε επαγγελματίες ψεκαστές και μόνο μετά από συνταγογράφηση τους. Πρόσθετα μέτρα περιορισμού εισόδου χημικών μεθόδων στις καλλιέργειες  

Ο ρυθμός επιδείνωσης της νιτρορύπανσης σε έδαφος και φρεάτιο υδροφορέα στη περιοχή της Ιεράπετρας και εξ αιτίας του υψηλού κόστους θεραπείας με βιοτεχνολογικές  μέθοδες, επιβάλουν το προγραμματισμένο περιορισμό εισόδου νέων νιτρικών λιπασμάτων στο έδαφος, με παράλληλη αξιοποίηση κάθε μη χημικής καλλιεργητικής τεχνικής  (όπως βιολογικά απολυμαντικά εδάφους, οργανικά εδαφοβελτιωτικά, φυσική κοπριά, ένζυμα, ηλιοαπολύμανση, αμειψισπορά κ.ά.)

Λήψη μέτρων περιορισμού αυξημένης αλατότητας εδάφους και νερού άρδευσης με τη συλλογή  και χρήση όμβρων υδάτων οροφών θερμοκηπίων, εδαφοβελτιώσεων αύξησης συγκράτησης του νερού στο καλλιεργούμενο έδαφος

Αξιοποίηση, επεξεργασία και εξυγίανση υγρών υπολειμμάτων ψεκασμών, αντί της απόρριψης τους στο έδαφος. Ανύψωση χείλους και στεγανά καλύμματα φρεατίων στις καλλιεργούμενες περιοχές

Ανάπτυξη βιοτεχνολογίας για την επεξεργασία βιομάζας των  φυτικών, κτηνιατρικών και οικιακών απορριμμάτων για  παραγωγή ενέργειας, σε συνδυασμό με ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών

Δημοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εφαρμογή του μέτρου  σε όλη τη περιφέρεια της Κρήτης

Καταγραφή και αξιολόγηση από φορείς της Δημόσιας υγείας των ετήσιων ποσοτήτων  χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων καθώς και των οξέων και χρόνιων διαγνωσμένων  περιστατικών έκθεσης

Συνεργασία φορέων υγείας, περιβάλλοντος, εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, γεωπόνων, τεχνικών συμβούλων παραγωγής, αυτοδιοίκησης, επιστημόνων υπηρεσιών υδρογεωλογίας, εδαφολογίας, ιδρυμάτων έρευνας και τεχνολογίας, αρμοδίων διευθύνσεων  ΥΠΑΑΤ, Υπουργείων Υγείας και Περιβάλλοντος σε ζητήματα διαχείρισης  των φυτοφαρμάκων

Μέτρα βελτίωσης ποιότητας ζωής, συνθηκών εργασίας και ποιότητας ζωής αλλοδαπών εργατών γης

Έκδοση ειδικού φυλλαδίου από τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου με τις περιλήψεις των παρουσιάσεων και τα συμπεράσματα της διημερίδας για ενημέρωση αγροτών και πολιτών

Επανάληψη τέτοιων εκδηλώσεων στο μέλλον στην Ιεράπετρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΠΙΣΤΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -  ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

•      Παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις κρατικής έρευνας, εκπαίδευσης αγροτών και παροχής κινήτρων στους νέους αγρότες εντατικών καλλιεργειών.

•      Οι καλλιεργητές της Ιεράπετρας σε αντίξοες συνθήκες παράγουν πιστοποιημένα  εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

•      Δημιουργία ερευνητικού και εκπαιδευτικού Γεωργικού Ινστιτούτου με έδρα την Ιεράπετρα.

•      Σχέδιο ανασυγκρότησης γεωργικού τομέα, με ενιαίο καλλιεργητικό πλάνο, νέο αγροδιατροφικό μοντέλο με πιστοποιημένα  και ποιοτικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης στη  βάση της κρητικής διατροφής.

•      Ενεργειακή αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βιομάζας από φυτικά, κτηνοτροφικά και οικιακά υπολείμματα της ευρύτερης περιοχής Ιεράπετρας.

•      Ιδιαίτερα μέτρα διασφάλισης της αξιόπιστης, υπεύθυνης,  επιστημονικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων των ηλεκτρονικών και έντυπων ΜΜΕ.

•      Συμμετοχή σε ειδική συνεδρία σε Συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης το Δεκέμβριο 2017 για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της,  εξ αιτίας της κοινωνικής ανάγκης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στη λήψη μέτρων περιορισμού και ανάταξης συνεπειών της μακροχρόνιας έκθεσης σε ανθρωπογενείς βλαπτικούς παράγοντες.

•      Ένταξη της πρόληψης έκθεσης μέσω της διατροφής και από μη ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων σε μαθητές Γυμνασίου  κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια