Ειδήσεις

Προσλήψεις γιατρών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Την άμεση πρόσληψη 3 ατόμων, επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Επιμελητή Β', για τα αντίστοιχα Τμήματα, ανακοίνωσε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με τη με αριθμό πρωτ. 2751/22.03.2017 Προκήρυξη του Γ. Ν. Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, η Προκήρυξη αφορά:

  • Μία θέση (1) Παθολογίας για το Παθολογικό Τμήμα
  • Μία θέση (1) Παιδιατρικής για το Παιδιατρικό Τμήμα
  • Μία θέση (1) Νευρολογίας για το Νευρολογικό Τμήμα

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ. Ν. Ρεθύμνου εις τριπλούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 23 Μαρτίου 2017 έως και 11 Απριλίου 2017.

Σχόλια