Ειδήσεις

Στο «φουλ οι μηχανές» για να μη χαθεί ευρώ από επιδοτήσεις

“Φουλ” αρχίζουν πλέον να δουλεύουν οι “μηχανές” της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών, για να λάβουν και φέτος τις ενισχύσεις τους .

"Φουλ" αρχίζουν πλέον να δουλεύουν οι "μηχανές" της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών, για να λάβουν και φέτος τις ενισχύσεις τους και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, που αποτελούν πηγή ζωής για τη χώρα μας και το λαό μας.

Την περασμένη Παρασκευή, μάλιστα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου επισκέφτηκε την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα σημαντικές λεπτομέρειες.

Αναλυτικότερα, ο Βαγγέλης Αποστόλου συνομίλησε με τη διοίκηση και στελέχη του Οργανισμού και ευχήθηκε το 2017 ο Οργανισμός να συνεχίσει δυναμικά την υπερπροσπάθεια της προηγούμενης χρονιάς.

Επισήμανε ότι οι φετινές αιτήσεις ξεκινούν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, με περισσότερες πιστοποιημένες πύλες υποδοχής (ΚΥΔ) και ευνοϊκότερους όρους για τους αγρότες.

Τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα του στην κοινωνία και να ανακουφίσει τον αγροτικό κόσμο, χάρη στην επίτευξη κανονικότητας στις πληρωμές του, αλλά και των διαρθρωτικών και ουσιαστικών αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη νέα χρονιά των αιτήσεων.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις 2015 και τις αιτήσεις 2016, παρά την επίσημη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ από ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, ποσό ιδιαιτέρως υψηλό, καθώς και στην ομαλοποίηση των πληρωμών των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων των προηγούμενων ετών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2017.

Δύο τρόποι υποβολής

Στο μεταξύ, για το έτος 2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει δύο τρόπους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο γεωργό: είτε μέσω της εφαρμογής Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή), είτε μέσω Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που αποτελούν πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων.

Αναλυτικότερα:

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν μόνοι τους την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/, όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφονται στο σύστημα, ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των προσωπικών τους κωδικών της εφαρμογής TAXISnet και υποβάλλουν την αίτησή τους.

Για τους γεωργούς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2016), απαιτείται επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων τους χωρίς πιστοποίηση μέσω ΤAXISnet.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, παράγουν οι ίδιοι μοναδικό «κωδικό εξουσιοδότησης», τον οποίο παραδίδουν στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων της επιλογής τους.

Οι γεωργοί μπορούν οι ίδιοι να παράγουν τον "κωδικό εξουσιοδότησης" μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ και επιλέγοντας "Κωδικός εξουσιοδότησης". Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτείται πιστοποίηση μέσω TAXISnet.

Είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή και ευθύνη του γεωργού εάν θα προβεί στην παραγωγή του "κωδικού εξουσιοδότησης" μόνος του ή αν θα ζητήσει τη βοήθεια τρίτου προσώπου (π.χ. συγγενή, λογιστή, κ.λπ.).

Ο "Κωδικός εξουσιοδότησης" παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ως εκ τούτου, ο γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία TAXISnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων εφόσον δεν επιθυμεί, αλλά ΜΟΝΟ τον "κωδικό εξουσιοδότησης" που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.

Με την οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, το Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων παραδίδει στο γεωργό κλειδάριθμο και όνομα χρήστη (username), τον οποίο ο παραγωγός μπορεί να ενεργοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014-2017, Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, Μέτρο 11, κ.ά.).

Για "πρασίνισμα"

Πληροφορίες για το "πρασίνισμα" και τις υποχρεώσεις των παραγωγών έναντι των δηλώσεων ΟΣΔΕ περιλαμβάνει σχετική παρουσίαση, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν προσμετρούνται στις αρόσιμες καλλιέργειες αυτές της βιολογικής γεωργίας, εφόσον δηλωθούν στο ΟΣΔΕ από το γεωργό και προσκομιστεί πιστοποιητικό.

Αναλυτικότερα:

- Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτήν την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

- Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.

Διατήρηση βοσκοτόπων

- Οι γεωργοί δε μετατρέπουν, ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura.

- Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς δε μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Η περιοχή οικολογικής εστίασης (5% της αρόσιμης) αφορά εκτάσεις αρόσιμης καλλιέργειας άνω των 15 εκταρίων.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια