Ειδήσεις

"Δημοτικό Ιατρείο": Ενοικίαση με ανύπαρκτες υποδομές ΑμεΑ

Νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες μάς δίνουν υπάλληλοι του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την ενοικίαση του διώροφου κτηρίου για τη στέγαση της Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΑΓΝΗ από το Δήμο Ηρακλείου ή αν θέλετε για τη στέγαση του δήθεν, του "λεγόμενου" Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου.

Τεχνικές προδιαγραφές διακήρυξης-μίσθωσης

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, στην κατά πλειοψηφία ψηφισθείσα απόφαση 328/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα "Έγκριση όρων διακήρυξης για διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου", προβλέπονται τα εξής: «Η πρόσβαση σε ΑμεΑ για όλους τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου είναι απαραίτητη. Κατά προτεραιότητα θα επιλεγεί το ακίνητο που θα πληροί τις προαναφερόμενες προδιαγραφές (προτεραιότητα περιοχής 1η, εναλλακτικά η 2η, τετραγωνικά, ετοιμότητα στη λειτουργία, πλήρης προσβασιμότητα ΑμεΑ). Αν είναι ισόγειο θα πρέπει να πληροί οπωσδήποτε τις προδιαγραφές πρόσβασης ΑμεΑ. Αν εκτείνεται σε δύο ορόφους, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανελκυστήρα προσώπων, με δυνατότητα χρήσης του από αμαξίδιο ΑμεΑ. Στην περίπτωση αυτή, η κατά το νόμο προσβασιμότητα ΑμεΑ θα πρέπει να αφορά υποχρεωτικά και τουλάχιστον στον ισόγειο χώρο, όπου θα υπάρχει δυνατότητα στέγασης των ιατρείων και της νοσηλευτικής υπηρεσίας...». Μέχρι εδώ όλα πολύ ορθά, όπως ορίστηκαν οι προδιαγραφές μίσθωσης!

Απόφαση κατακύρωσης

Άραγε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, με την 740/2016 ομόφωνη απόφασή τους, με θέμα "Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Ηρακλείου", που έκανε αποδεκτή τη μοναδική προσφορά, βασίστηκαν σε πραγματικά δεδομένα, ή τους αποκρύφτηκε η πραγματικότητα; Γνώριζαν ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ που οι ίδιοι καθόρισαν; Υπάρχει όρος στη σύμβαση ενοικίασης να δημιουργηθεί νόμιμη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ στη συνέχεια της διάρκειας της σύμβασης και με ποιες ρήτρες; Η επιτροπή δημοπρασιών και η εκτιμητική επιτροπή σε ποια δεδομένα βασίστηκαν; Πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο πριν συντάξουν τις εισηγήσεις τους;

Εύλογα δημιουργούνται τα ερωτήματα:

Υπάρχει «η κατά νόμο προσβασιμότητα ΑμεΑ» σήμερα, δύο μήνες μετά την ενοικίαση, στον ισόγειο χώρο όπου θα στεγαστούν τα ιατρεία και οι νοσηλευτικές υπηρεσίες; Διότι η περίφημη τσιμεντένια ράμπα φτιάχτηκε "κατόπιν εορτής" και αφού ο χώρος είχε ενοικιαστεί, χωρίς καμία τεχνική προδιαγραφή σε προϋπάρχον πεζοδρόμιο, με συνέπεια προβλήματα ασφαλείας να υπάρχουν και για τους διερχόμενους πεζούς και για όσους θα κάνουν χρήση της εν λόγω ράμπας.

Υπάρχει έστω ένας αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας, μηχανικός του Δήμου, που να βεβαιώνει τη νομιμότητα της νεοκατασκευασμένης τσιμεντένιας κατασκευής πάνω στο πεζοδρόμιο, που δήθεν διευκολύνει την προσβασιμότητα ατόμων που χρησιμοποιούν αμαξίδιο ΑμεΑ;

Υπάρχει υπηρεσιακός παράγοντας που να βεβαιώνει την έλλειψη επικινδυνότητας για όποιον χρησιμοποιεί την ράμπα εξερχόμενος με αμαξίδιο ΑμεΑ, όταν οδηγείται κατευθείαν σε δρόμο όπου διέρχονται καθημερινά, ιδίως τα πρωινά, δεκάδες αυτοκίνητα;

Υπάρχει παράδειγμα άλλης παρόμοιας κατασκευής για ΑμεΑ στην πόλη του Ηρακλείου, που να θεωρήθηκε νόμιμη από την υπηρεσία;

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νόμιμης ράμπας για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στο συγκεκριμένο κτήριο και με ποιες εκπτώσεις και συνέπειες;

"Φωτογραφική" αποτύπωση ή τυχαία αναφορά;

Αλήθεια, δεν εκτίθενται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όταν ψηφίζουν ομόφωνα (συμπολίτευση-αντιπολίτευση) τέτοιες αποφάσεις; Παραπλανήθηκαν; Επρόκειτο μήπως για "φωτογραφική" προδιαγραφή ή τυχαία αναφορά στους όρους της διακήρυξης του κτηρίου;

Με έκπληξη διαπιστώνεται λοιπόν, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει κάποιος ολόκληρη τη διακήρυξη, αλλά μονάχα το αποσπασματικό μέρος για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ που αναφέραμε παραπάνω, ότι: «...αν είναι ισόγειο θα πρέπει να πληροί οπωσδήποτε τις προδιαγραφές πρόσβασης ΑμεΑ. Αν εκτείνεται σε δύο ορόφους, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανελκυστήρα προσώπων, με δυνατότητα χρήσης του από αμαξίδιο ΑμεΑ.

Στην περίπτωση αυτή, η κατά το νόμο προσβασιμότητα ΑμεΑ θα πρέπει να αφορά υποχρεωτικά και τουλάχιστον στον ισόγειο χώρο, όπου θα υπάρχει δυνατότητα στέγασης των ιατρείων και της νοσηλευτικής υπηρεσίας».

Σε απλά Ελληνικά, η συντάκτρια του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών μάλλον είχε στο μυαλό της όταν συνέγραφε τη διακήρυξη το συγκεκριμένο κτήριο που εκμισθώθηκε τελικά! Διαφορετικά δεν εξηγείται. Αφού στις τεχνικές προδιαγραφές δε φαίνεται να ενδιαφέρει αν το κτήριο επεκτείνεται σε ένα όροφο, ούτε αν είναι τριώροφο. Αποκλειστικά και μόνο για δύο ορόφους (!) θέλησε να δώσει τη διευκρίνιση - όσοι και αυτό που τελικά κατακυρώθηκε στη δημοπρασία (!).

Γιατί να το κάνει αυτό αν δεν είχε προηγηθεί συζήτηση και παράκληση "προσαρμογής" των τεχνικών προδιαγραφών, κάτι που συνηθίζεται στη Δημόσια Διοίκηση, έχοντας προηγηθεί ήδη ένας άγονος διαγωνισμός;

Σύμπτωση;

Είναι σύμπτωση άραγε ότι δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του Βασίλη Λαμπρινού, γνωστός επιχειρηματίας και μέλος γνωστής πολιτικής οικογένειας, είναι γαμπρός του ιδιοκτήτη του χώρου; Επηρέασε άραγε η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής δημοπρασιών και της εκτιμητικής Επιτροπής στη λήψη της απόφασης ενοικίασης του χώρου που δεν τηρούσε, ούτε τηρεί σήμερα τις νόμιμες προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ της διακήρυξης κατά την ενοικίαση ή απλά συνέβη συμπτωματικά;

Ας συνεννοηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη!

Θα είναι εφικτό να δώσουν κοινά αποδέκτες και νόμιμες απαντήσεις; Η σιωπή όλων των εμπλεκόμενων μερών - Δήμος Ηρακλείου, διοίκηση ΠΑΓΝΗ, 7η Υ.ΠΕ., Ιατρικός Σύλλογος - ως στάση απέναντι σε δημοσιεύματα που εμφανίζουν ένα "σκάνδαλο" και τις "μη σύννομες αποφάσεις", κάτι δείχνει! Αναμένουμε τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ακούσουμε τι θα ειπωθεί δημόσια, τόσο από μέρους της δημοτικής Αρχής όσο και από τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης, προκειμένου να δώσουμε συνέχεια ή όχι στα δημοσιεύματά μας.

Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη

Τι κρύβει το "λεγόμενο" Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Ηρακλείου; Είναι γνωστό στους "παροικούντες την Ιερουσαλήμ" ότι οι δημοσιογράφοι δε δημιουργούν θέματα. Ο ρόλος τους είναι να αναδεικνύουν τα προβλήματα, τα αιτήματα και τις αγωνίες των μελών της κοινωνίας, και μέσα από τη δημοσιοποίηση να δίνονται απαντήσεις, να δρομολογούνται και να διαμορφώνεται λύσεις, από τους έχοντες την όποια δύναμη εξουσίας.

Αρχίζοντας το ρεπορτάζ εδώ και καιρό για διάφορα θέματα της πολιτικής της δημοτικής Αρχής του Βασίλη Λαμπρινού, διαπιστώνουμε με τις υποδείξεις φίλων, αναγνωστών και παραγόντων, ότι απόψεις και γεγονότα δεν είναι μονοσήμαντα. Ο καθένας αφηγείται γεγονότα και υποστηρίζει απόψεις από την οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα ή έχει οριστεί να τα υπηρετεί. Χθες δημοσιεύσαμε τις απόψεις του καθηγητή Χρήστου Λιονή, όπως επίσης είχαμε μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία με παράγοντα της δημοτικής Αρχής, που μας ενημέρωσε σχετικά, από τη δική του πάντα πλευρά. Αυτό που αντιληφθήκαμε είναι ότι η πολιτική της δημοτικής Αρχής δεν μπορεί να ενώσει πια ούτε και δύο μέρη που υπογράφουν το ίδιο έγγραφο, την ίδια προγραμματική σύμβαση. Ας δούμε τι έχει συμβεί, λοιπόν, στην πραγματικότητα;

Προγραμματική σύμβαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 524/27.7.2015 απόφασή του ψηφίζει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΠΑΓΝΗ για τη λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου, ως Δημοτικό Πολυδύναμο Ιατρικό και Κοινωνικό Κέντρο στο Δήμο Ηρακλείου. Στη συνέχεια υπογράφεται στις 5/11/2015 η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού και του τότε διοικητή του ΠΑΓΝΗ Νικολάου Χαριτάκη, η οποία και πρωτοκολλείται στο Δήμο Ηρακλείου με αρ. πρωτ. 118987/17.10.2016.

Μας ενημερώνουν ότι η απόφαση της προγραμματικής σύμβασης ελέγχθηκε τόσο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και εγκρίθηκε με την 9862/178-2015 απόφαση του γενικού γραμματέα όσο και από τη 2η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το 63176/25.9.2015 έγγραφό του. Άρα θέματα νομιμότητας όσον αφορά στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης δεν υφίστανται.

Τα προβλήματα, όμως, εμφανίζονται από τη στιγμή που αρχίζει η υλοποίηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα δύο μέρη με το άρθρο 5 και 6 της προγραμματικής σύμβασης: συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου με την ενοικίαση του χώρου και την προμήθεια του εξοπλισμού και των αναλωσίμων και το ΠΑΓΝΗ με τη διάθεση του ιατρικού προσωπικού.

Ο κάθε φορέας προσπαθεί να καλύψει τις ευαίσθητες, από άποψη νομιμότητας, πλευρές του, αδιαφορώντας ή αδικώντας ίσως την άλλη πλευρά. Κανείς όμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίλυση ζητημάτων που δεν έχουν συμφωνηθεί, αλλά είναι απαραίτητο να προχωρήσουν! Ακόμα, όμως, και αυτή η συμπεριφορά δείχνει την αδυναμία της δημοτικής πολιτικής στη συνεργασία και συμπόρευση για την υλοποίηση του οράματός της.

Ρεπορτάζ : Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια