Ειδήσεις

Η εγγενής Αστάθεια του Συστήματος

Πενάκι που αναπληρώνει τα "σύμβολα" της Γαλλικής Επανάστασης με τα σύγχρονα σύμβολα αντικατάστασης τους, για την εγγενή αστάθεια του Συστήματος...

Σχόλια