Ειδήσεις

Πρόσω ολοταχώς για το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Υποδομών ότι η πρώτη φάση αξιοποίησης του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Και αυτό καθώς όπως ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπήτου διαγωνισμού  η κοινοπράξιας που κατέθεσε την μοναδική προσφορά για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου πήρε το πράσινο φως.

Με το χαρακτήρα ότι ο φάκελος είναι πλήρης,  ανακοινώθηκε το πρωί της πεμπτης, απο την Επιτροπή Διαγωνισμού και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση ότι:

Το Υπουργείο διαπιστώνει την πληρότητα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 της διακήρυξης του φακέλου Α της προσφοράς της διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων με την επωνυμία «Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΑΕ- GMR Airports Limited" που απαρτίζεται από τους υποφακέλους Α1 (δικαιολογητικών συμμετοχής) και Α2 (χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας), όπως ο φάκελος Α αυτής διευκρινίστηκε / συμπληρώθηκε κατ'άρθρο 24.5 της διακήρυξης.  

"Ο διαγωνιζόμενος με την επωνυμία "Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - GMR Airports Limited και με διακριτικό τίτλο "ARIADNE AIRPORT GROUP" που υπέβαλλε εμπρόθεσμα προσφορά για την ανάθεση του έργου : "Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διευθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων" γίνεται αποδεκτός στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, δεδομένου ότι καλύπτει όλες τις επί ποινή αποκλεισμού και μη απαιτήσεις της Διακήρυξης."

Από:

Σχόλια