Ειδήσεις

Εκλογές προεδρείου και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος

Ολοκληρώθηκε σήμερα 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.  η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, η εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής και η εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου.

 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας εκλέχτηκε ομόφωνα  ο Γεώργιος Καλογεράκης  , Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ομόφωνα η Δραμουντάνη Όλγα από την μείζονα αντιπολίτευση και  Γραμματέας εκλέχτηκε ομόφωνα η Φραγκουλάκη Μαρία από την ελάσσονα αντιπολίτευση.

 Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται

1.      Εργαζάκης Βασίλειος

2.      Μελεμενής Δημήτριος

3.      Δερμιτζάκης Ζαχαρίας

4.      Γενιτσαρίδης Πρόδρομος

5.      Χρονάκης Νικόλαος

6.      Κουρλετάκης Εμμανουήλ

Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.      Κυριακάκη Ειρήνη

2.      Πατρωνάκης Γεώργιος

3.      Πλεύρης Ευάγγελος

4.      Βιδάκης Κων/νος

5.      Κουρλετάκης Εμμανουήλ

6.      Δαγαλάκης Εμμανουήλ

Σχόλια