Ειδήσεις

Σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για το ΕΣΠΑ

Μπορεί να βρισκόμαστε στη μέση φάση του νέου ΕΣΠΑ, του λεγόμενου ΣΕΣ 2014-2020, όμως ήδη στα όργανα όπου χτυπά η καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων έχουν “ανάψει” για τα καλά η συζήτηση και ο σχεδιασμός για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, μετά το 2020.

Μπορεί να βρισκόμαστε στη μέση φάση του νέου ΕΣΠΑ, του λεγόμενου ΣΕΣ 2014-2020, όμως ήδη στα όργανα όπου χτυπά η καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων έχουν "ανάψει" για τα καλά η συζήτηση και ο σχεδιασμός για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, μετά το 2020.

Μια σημαντική παράμετρος αποτελεί η "πολιτική συνοχής", όπου οι δικαιούχοι είναι οι θεσμοί της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι ευρωπαϊκοί Δήμοι και οι Περιφέρειες... Η νέα "πολιτική συνοχής", στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος στήριξης, του επόμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή, για να το πούμε απλά, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής COTER (Εδαφική Συνοχή και Προϋπολογισμός της Ε.Ε.) και τη διάσκεψη με θέμα το "Μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. μετά το 2020, παρουσία του Γιάννη Κουράκη.

Ο κ. Κουράκης, ως μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης, βρέθηκε στη Βαρσοβία και συμμετείχε στις εργασίες της συνεδρίασης. Συνάμα όμως είχε την ευκαιρία για σημαντικές επαφές και συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Ε.Ε., όπως η Ευρωπαία επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου, με την οποία διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών», τονίζει ο Γιάννης Κουράκης, «θα λάβει σύντομα θέση σχετικά με αυτό το κρίσιμο θέμα με τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που εκπονεί σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. μετά το 2020, προκειμένου να διοχετεύσει τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στη διοργανική συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική πολιτική συνοχής, η οποία αυτή τη στιγμή κερδίζει έδαφος. Συνεπώς, είναι η κατάλληλη στιγμή για να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφώνεται η μελλοντική πολιτική συνοχής από τη σκοπιά των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης».

Τρεις είναι οι σημαντικές ενότητες που τίθενται προς συζήτηση:

* Ενότητα 1: Επιστροφή στις ρίζες ή μια νέα αρχή - Πώς μπορεί να μετεξελιχτεί ο στόχος της Συνθήκης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε μια αποτελεσματική απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος;

Η πολιτική συνοχής, η οποία βασίζεται στο στόχο της Συνθήκης για ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προκειμένου να προωθηθεί μια συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βασικό πυλώνα της ενιαίας αγοράς και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σύνολό της. Με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών και εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει σε όλους στην Ε.Ε. μια δίκαιη ευκαιρία να καρπωθούν τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την επίτευξη άλλων στόχων της Ε.Ε., ενώ την ίδια στιγμή η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και μεταξύ των περιφερειών εντός των κρατών-μελών.

* Ενότητα 2: Διάλογος με την Επιστήμη - Νέες προκλήσεις για τις Περιφέρειες και τους Δήμους και καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αντιμετωπίζουν έναν πρωτοφανή αριθμό προκλήσεων, όπως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ψηφιακή μετατροπή και η άνοδος ρηξικέλευθων τεχνολογιών, οι δημογραφικές αλλαγές και η μετανάστευση, κ.λπ. Όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν μια ισχυρή εδαφική διάσταση με άνιση κατανομή των επιπτώσεων σε διάφορες περιφέρειες και δήμους σε όλη την Ευρώπη, και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται σε αυτές τις προκλήσεις και τις συνέπειες αυτών για τους Δήμους και τις Περιφέρειές μας, και θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους και την εξέταση των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει στο πεδίο αυτό η πολιτική συνοχής ως πολιτική με τοπική εστίαση.

* Ενότητα 3: Η συνοχή στην πράξη - Παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής της πολιτικής συνοχής.

Η πολιτική συνοχής έχει ήδη καταδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ότι μπορεί να προσφέρει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί πρόσφατα από τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης για τα έτη 2007-2013. Η συνεδρία αυτή θα προσφέρει μια ευκαιρία για την ανάδειξη της σημασίας και της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη των Δήμων και των Περιφερειών...

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια