Ειδήσεις

Προς νέο χαράτσι οι δημότες για το φουσκωμένο προϋπολογισμό

Τον τελευταίο μήνα έχει αναχθεί σε ένα σοβαρό θέμα, για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, η έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΗ, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου!

Τον τελευταίο μήνα έχει αναχθεί σε ένα σοβαρό θέμα, για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, η έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΗ, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου!

Όχι μόνο εξαιτίας των αποκαλυπτικών ρεπορτάζ με στοιχεία της "Ν.Κ.", αλλά και των όσων προκύπτουν μέσα από τα ίδια τα έγγραφα της ΔΗΚΕΗ επί του θέματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ, μέχρι τώρα, έχουν έρθει δύο φορές για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν αποσυρθεί. Σήμερα επανέρχονται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου για τρίτη φορά και έχουν ενταχθεί ως 2ο και 3ο θέμα στην αποψινή συνεδρίαση.

Ενώ η δημοτική Αρχή θα μπορούσε να συντάξει εύκολα έναν προϋπολογισμό, μόνο με τις χρηματοδοτήσεις των κοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί, διάλεξε ένα διαφορετικό αλλά δύσκολο δρόμο. Ένα δρόμο που ήδη έχει σαφείς ενδείξεις αδιαφάνειας και ενός πρωτοφανούς "πλυντηρίου" αναθέσεων και όχι μόνο.

Αιτούμενο η τήρηση της νομιμότητας

Η στρατηγική όπως ξεδιπλώνεται μέχρι σήμερα για τον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΗ, ούτε λίγο-ούτε πολύ, οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί:

1) Να χρηματοδοτήσει ο Δήμος Ηρακλείου τη ΔΗΚΕΗ με το ποσό των 400.000 ευρώ, που προϋποθέτει τη σύνταξη μελέτης που ονομάζεται "Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης" και απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Να προχωρήσει σε φορολόγηση επιπρόσθετα των δημοτών που θα αποφασίσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα παρέχει, μέσω της χρηματοδότησης, που θέλει πάλι μελέτη και αιτιολόγηση για τα εισιτήρια εισόδου ή τα δίδακτρα δομών και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή η εμπειρία των 30 προηγούμενων χρόνων έχει δείξει ότι πολλές χρηματοδοτήσεις Δήμων προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να γίνονται μη νόμιμες δραστηριότητες, ο νομοθέτης έβαλε συγκεκριμένους περιορισμούς και ειδικές νομικές δικλίδες για να γίνεται αυτό.

Νομιμότητα

Έτσι, επειδή η νομιμότητα είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η έγκριση του προϋπολογισμού, θα αναφέρουμε ορισμένες διατάξεις που εξηγούν γιατί δυστυχώς ξανά το θέμα της έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του προϋπολογισμού δεν μπορεί να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα. Πρέπει να διορθωθούν και μετά να επανέλθουν!

Αν επιλέξουν με τη λογική "πλειοψηφία διαθέτουμε", τότε είναι προφανές ότι, ακόμη και αν στην Αποκεντρωμένη καταφέρουν να "διευθετήσουν" την κατάσταση, με το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συμβούν τα ίδια και χειρότερα από όσα έχουν συμβεί με τον περίφημο διαγωνισμό για την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων!

Τυπικό θέμα κομβικής σημασίας

Στα σχετικά έγγραφα της ΔΗΚΕΗ, ακόμη κι αν δεχτούμε καλόπιστα από παραδρομή - που ήταν λογικό και αναμενόμενο λόγω της χρονικής πίεσης των υπηρεσιακών στελεχών - ωστόσο ξεχάστηκε και δεν εντάχθηκε στο τμήμα εσόδων του προϋπολογισμού η ετήσια χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα επιχορήγησης της απασχόλησης 4 ατόμων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ. Αλλά για να γίνει η διόρθωση του ποσού της χρηματοδότησης και να ενταχθεί στον προϋπολογισμό, πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης.

Μονόδρομος λοιπόν η απόσυρση του θέματος, για διόρθωση του προϋπολογισμού. Διαφορετικά δεν μπορεί να εξηγηθεί η απόκλιση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Δ.Σ. από τα πραγματικά στοιχεία.

Νόμιμα συνταγμένο ΕΠΔ

Όμως το πιο σοβαρό είναι ότι πρέπει να συνταχθεί νόμιμα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, καθώς και να προσκομιστεί απόφαση που θα προσδιορίζει την επιπλέον φορολογία των δημοτών που θα θελήσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται με αντάλλαγμα για κάθε δράση.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Επιχειρήσεων; Στη με αριθμό πρωτ. 41179/23.10.2014 υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., με θέμα "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019", που αποτελεί την πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το θέμα, αναφέρεται:

«Μέρος Β: Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Άρθρο 5, Δομή και περιεχόμενο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ.

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε διακριτά Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου.

Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων κάθε έτος. Για κάθε δράση συμπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραμματισμού...».

Στο παράρτημα της απόφασης, σελίδα 9, αναφέρεται:

«Έντυπο - Πίνακας προγραμματισμού.

Στο Έντυπο - Πίνακα προγραμματισμού κατ' ελάχιστον προσδιορίζονται:

α. Ο άξονας και το μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση.

β. Οι στόχοι του μέτρου, στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης.

γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης (δείκτες εκροών).

δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.

ε. Η υπηρεσία του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του που προτείνει τη δράση.

στ. Η υπηρεσία του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης.

ζ. Η χωροθέτηση της δράσης.

η. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά έτος για τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα και ανά τρίμηνο για τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

θ. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.

ι. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης».

Επίσης στο παράρτημα της απόφασης, σελίδα10, αναφέρεται:

«Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και διακρίνονται σε Ετήσιο Πρόγραμμα του ΟΤΑ και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων. Σε αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων κάθε έτος...

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.

Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων ενσωματώνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου».

Την ίδια ώρα, στο παράρτημα της απόφασης, σελίδα 11, αναφέρεται:

«Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Ως "Νομικά Πρόσωπα του Δήμου" νοούνται... και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α' βαθμού (Κοινωφελείς Επιχειρήσεις...)».

ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΣΤΗ ΔΗΚΕΗ: Νέα φορολογία στους δημότες!

Όποιος καλόπιστος διαβάσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της εισήγησης, διαπιστώνει εύκολα ότι κανένα από τα αναφερόμενα ως περιεχόμενο του εντύπου-πίνακα προγραμματισμού δεν αναφέρεται για κάθε δράση.

Αν θεωρηθούν λεπτομέρειες όλα τα άλλα, ο αναφερόμενος «προϋπολογισμός δαπανών» και οι «πηγές χρηματοδότησης», προκειμένου να είναι ισοσκελισμένη κάθε δράση, είναι απολύτως αναγκαία.

Για πόσες δράσεις άραγε από τις αναφερόμενες έχει γίνει αυτό;

Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΗ με τη 14/2015 απόφασή του είχε ασχοληθεί ξανά με το Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης της ΔΗΚΕΗ και είχε συντάξει σχετικούς πίνακες, στην απόφαση με αριθμό 18/2017 που αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 της ΔΗΚΕΗ ακολουθεί άλλο δρόμο σύνταξης των δράσεων.

Μάλλον για να αποφύγει τις διατάξεις της νομιμότητας.

Γιατί ο κ. πρόεδρος και συντάκτης του ΕΠΔ δε συμβουλεύεται τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, που τόσο εύστοχα παρουσίασαν το Πενταετές Πρόγραμμα του Δήμου και των Επιχειρήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο; Πώς θα εντάξουν τις δράσεις αυτές στο πενταετές, χωρίς στοιχεία που είναι απαραίτητο να αναφερθούν;

Εκτός όμως από τη νόμιμη καταχώριση των προβλεπόμενων στοιχείων, για κάθε δράση της ΔΗΚΕΗ, δεν έχει παρθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΗ και δεν προτείνεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για τα εισιτήρια εισόδου κάθε μιας από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναφέρονται ότι θα φέρουν έσοδα (συνολικά 150.000 ευρώ), καθώς και για τα δίδακτρα που θα εισπράξει από το Δημοτικό Ωδείο (συνολικά 70.000 ευρώ).

Η παλιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ που ισχύει μέχρι σήμερα για το ποσό των διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου, το οποίο ζητείται από κάθε παιδί ανάλογα με το όργανο που παρακολουθεί, δεν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η σχετική διάταξη νόμου αναφέρει: «Εφόσον η δραστηριότητα της Επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για την κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.

»Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του» (άρθρο 259, παρ. 2 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Απίστευτος τρόπος σύνταξης

Το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού έτους 2017, βάσει σχετικής εγκυκλίου, έχει έναν τρόπο και μια διαδικασία σύνταξης. Την ίδια που έχει και ο προϋπολογισμός του Δήμου. Αυτόν τον τρόπο ακολούθησαν οι συντάκτες του σχεδίου του προϋπολογισμού τις δύο προηγούμενες φορές που τα θέματα αποσύρθηκαν. Το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού έτους 2017, που έχει κατατεθεί για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, είναι διαφορετικό. Δεν αναφέρονται πουθενά για το οικονομικό έτος 2016 τα διαμορφωθέντα έσοδα και έξοδα μέχρι 31/12/2016, καθώς και τα βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017, αλλά μόνο τα προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2017. Είναι νόμιμο αυτό;

Αποτελεί ή όχι λόγο απόρριψης ή επιστροφής για διόρθωση-συμπλήρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου θα σταλεί για έλεγχο νομιμότητας;

Τα έσοδα της ΔΗΚΕΗ προέρχονται αποκλειστικά από τις παρακάτω αναφερόμενες πηγές:

1) Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".

2) Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ΚΗΦΗ.

3) Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ΚΔΑΠ.

4) Χρηματοδότηση από το Δήμο Ηρακλείου.

5) Έσοδα από εισιτήρια συγκεκριμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

6) Έσοδα από τη λειτουργία Δημοτικού Ωδείου.

7) Έσοδα από την επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόγραμμα επιχορήγησης ΑμεΑ

(πιθανώς από παραδρομή δεν αναφέρεται στα έσοδα και πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση).

8) Δωρεές (;) και χορηγίες (;) - αλλά πόσο μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς ενδείξεις καν μια τέτοια επίκληση;

9) Τόκοι από καταθέσεις.

10) Έσοδα από μίσθωση κυλικείου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

Με τα χρήματα από τα παραπάνω αναφερόμενα έσοδα οφείλουν να καλυφθούν όλα τα δηλούμενα ως έξοδα στο μέρος των εξόδων του προϋπολογισμού. Επίσης οι δηλούμενοι κωδικοί εξόδων πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τα κοινωνικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτεί η δημοτική επιχορήγηση με τα έσοδά της.

Τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα, αφού δεν έχουν ενταχτεί σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, υπάρχει η υποχρέωση να καλυφτούν από την επιχορήγηση του Δήμου Ηρακλείου. Ποια έξοδα, όμως, καλύπτονται από την επιχορήγηση των 400.000 ευρώ;

1. Αμοιβή προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου: 65.000 ευρώ.

2. Αμοιβή προέδρου: 11.040 ευρώ.

3. Εξωτερικός λογιστής: 5.000 ευρώ.

4. Ορκωτός λογιστής: 3.000 ευρώ.

5. Μέριμνα για τη στήριξη φιλοξενίας αστέγων: 6.000 ευρώ.

6. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων: 220.000 ευρώ.

7. Αμοιβές διευθυντών χορωδιών: 30.000 ευρώ.

8. Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου και Χορωδιών: 25.000 ευρώ.

9. Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής: 18.000 ευρώ.

10. Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού: 5.000 ευρώ.

11. Έπιπλα Ωδείου: 11.960 ευρώ.

Σύνολο: 400.000 ευρώ.

Έτσι μένουν χωρίς νόμιμη χρηματοδότηση πολλές δηλούμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες! Στον προϋπολογισμό, για παράδειγμα, υπάρχουν δεκάδες κωδικοί οι οποίοι δεν εξυπηρετούν καμιά από τις αναφερόμενες κοινωνικές ή πολιτιστικές δράσεις, και ούτε αναφέρονται στην κατάσταση της χρηματοδότησης από το Δήμο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους κωδικούς αυτούς, που αθροιστικά προσεγγίζουν το ποσό των 250.000 περίπου ευρώ (!), και που δεν έχουν ενταχτεί σε κανένα πρόγραμμα χρηματοδότησης άλλα είναι διοικητικού χαρακτήρα.

* 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων: 2.000 ευρώ.

* 00-6116 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων: 3.000 ευρώ.

* 00-6122 Αμοιβές ιατρών: 30.000 ευρώ.

* 00-6224 Λοιπές επικοινωνίες: 2.000 ευρώ.

* 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών: 3.000 ευρώ.

* 00-6131 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών: 2.000 ευρώ.

* 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών: 1.000 ευρώ.

* 00-6453 λοιπές συνδρομές: 1.000 ευρώ.

* 00-6492 Δικαστικά έξοδα: 1.000 ευρώ.

* 00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών: 10.000 ευρώ.

* 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις: 10.000 ευρώ.

* 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης: 3.000 ευρώ.

* 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων: 1.000 ευρώ.

* 106114 Αμοιβές καλλιτεχνών: 12.633 ευρώ (εμπεριέχεται και στο ποσό των 300.000 ΚΕ 10-6471).

* 10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία: 80.000 ευρώ.

* 10-6141 Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου: 5.000 ευρώ.

* 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ανανέωση αδειών χρήσης): 10.000 ευρώ.

* 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων: 1.000 ευρώ.

* 10-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων: 3.000 ευρώ.

* 10-6471001 Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων: 5.000 ευρώ.

* 10-6471002 Έξοδα δράσεων για περιβαλλοντικά θέματα: 3.000 ευρώ.

* 10-6471003 Έξοδα δράσεων για πράσινες δράσεις: 3.000 ευρώ.

* 10-6483 Έξοδα ενορχήστρωσης ρεπερτορίου μουσικών συνόλων & χορ.: 10.000 ευρώ.

* 10-6484 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως: 30.000 ευρώ.

* 10-71330007 Εξοπλισμός θεάτρου: 4.000 ευρώ.

* 10-7135009 Προμήθεια ρεπερτορίου μουσικών συνόλων & χορωδιών: 10.000 ευρώ.

* 10-7311002 Μελέτες έρευνας για κατασκευή και επέκταση τεχν. έργων: 1.000 ευρώ.

* 10-7311003 Λοιπές μελέτες: 5.000 ευρώ.

Είναι φανερό ότι αυτά τα διοικητικά έξοδα θα καλυφτούν από τα έσοδα της χρηματοδότησης των κοινωνικών προγραμμάτων (!) σε βάρος των παιδιών των ΚΔΑΠ, των ηλικιωμένων που υποστηρίζουν τα ΚΗΦΗ και τα προγράμματα "Βοήθεια στο Σπίτι".

Δε θα αναφερθούμε σε περαιτέρω λεπτομερείς κωδικούς. Αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνουν τόσο οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης την ώρα της συζήτησης των θεμάτων στην καθιερωμένη συνάντηση της δημοτικής ομάδας με το δήμαρχο, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου! Αναρωτιόμαστε όμως: Μετά από 1,5 μήνα παλινωδιών, αλήθεια θα υπάρξει ίχνος αυτοσεβασμού και ντροπής για όσα γίνονται;

Θα υπάρξει ο ελάχιστος σεβασμός της αξιοπρέπειας των δημοτικών συμβούλων με μια παραίτηση;

Ρεπορτάζ: Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια