Ειδήσεις

Όλες οι αλλαγές στο νέο Λύκειο

Με αγωνία περιμένουν τις εξελίξεις γονείς και μαθητές, που παρακολουθούν τα όσα διαδραματίζονται στις αλλαγές που ετοιμάζονται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Με αγωνία περιμένουν τις εξελίξεις γονείς και μαθητές, που παρακολουθούν τα όσα διαδραματίζονται στις αλλαγές που ετοιμάζονται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Το πόρισμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που περιλαμβάνει το βασικό πυρήνα των αλλαγών στο Λύκειο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στη Β' και τη Γ' τάξη, βρίσκεται πλέον ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

"Κλειδί" για την επιτυχία του "νέου" Λυκείου αποτελεί ο ανασχεδιασμός της Β' και της Γ' τάξης. Στον ανασχεδιασμό των δύο αυτών τάξεων βρίσκεται μάλιστα και η αιχμή της πρότασης.

Η δυνατότητα που κρίνεται είναι το Λύκειο να "ανακτήσει" την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αποστολή του και να απαλλάξει τις μαθήτριες και τους μαθητές από "τυφλά" άγχη, και τις οικογένειές τους από τα "βάρη" των φροντιστηρίων.

Οι σχετικές τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού με όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση, ώστε οι μαθητές που θα πάνε το Σεπτέμβριο στην Α' Λυκείου να γνωρίζουν τι θα τους περιμένει το 2020.

Η πρόταση

Το πρόγραμμα σπουδών της Α' τάξης του Λυκείου αντανακλά τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου όσο και αυτής του Τεχνικού-Επαγγελματικού.

Οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν την εκπαιδευτική πορεία που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς.

Η αλλαγή αυτή θα αφορά, αρχικά τουλάχιστον, στην Α' τάξη. Διερευνώνται όμως οι δυνατότητες μεταφοράς της λογικής αυτής και στις υπόλοιπες δύο τάξεις του Λυκείου.

Η κεντρική λογική της πρότασης είναι: α) να διατηρηθεί, επί το δυνατόν, ο "πολυδιάστατος" χαρακτήρας της γνώσης που αναπτύχθηκε στην Α' Λυκείου, ώστε οι μαθητές να μπορούν να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους και να επενδύσουν τα ενδιαφέροντά τους, β) να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου - κάτι που κρίθηκε απαραίτητο ως ένα πρώτο βήμα εξορθολογισμού του προγράμματος σπουδών, καθώς οι μαθητές βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαθημάτων - 18 στη Β' Λυκείου και 15 στη Γ' Λυκείου - γεγονός που οδηγεί σε έναν κατακερματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την καθιστά λιγότερο αποτελεσματική, γ) να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων, και δ) να προετοιμάζει το πρόγραμμα μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου τους μαθητές για τις απαιτήσεις των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει τόσο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων όσο και την εξοικείωση με το επιστημονικό πνεύμα και το χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θεωρήθηκε σωστό στη Β' Λυκείου να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων, που θα παρέχει ένα κρίσιμο φάσμα γνώσεων, πριν οι μαθητές προβούν στην καταλληλότερη γι' αυτούς επιλογή στη Γ' Λυκείου πιο συγκεκριμένης επιστημονικής κατεύθυνσης.

Περιορισμένα υποχρεωτικά

Στη Γ' Λυκείου η κεντρική λογική είναι η ύπαρξη μιας ενότητας επιλογών που δίνει δυνατότητα προσανατολισμού, σε συνδυασμό με μια ελεύθερη επιλογή εκτός "ειδίκευσης". Επομένως τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, θα παίζουν όλα ρόλο στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ώστε να μην υπάρχουν μαθήματα δύο ταχυτήτων, κάτι που σήμερα διαλύει τη σχολική καθημερινότητα), ενώ θα είναι έντονη η παρουσία των μαθημάτων συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

Απώτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί το πρόγραμμα σπουδών με τέτοιο τρόπο, ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων.

Το απολυτήριο αποκτά αξία: Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια;

Τέλος, όπως αναφέρεται στην πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, «η επιτυχής φοίτηση στο Λύκειο θα οδηγεί στην απόκτηση του απολυτηρίου. Βασικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής αποτελεί η αναβάθμιση του απολυτηρίου.

»Είναι σημαντικό το απολυτήριο να αποκτήσει αξία, διότι αυτό θα ενισχύσει την ποιότητα της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ένα απολυτήριο με κύρος και νόημα θα καλλιεργήσει στην κοινωνία εκείνη την κουλτούρα που σε βάθος χρόνου θα επιτρέψει στο σχολείο να αποκτήσει σταδιακά ουσιαστική εκπαιδευτική και διδακτική ισχύ».

Ωστόσο, στην πρόταση δεν υπάρχει αναφορά στο αν η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται με βάση το απολυτήριο ή με εισαγωγικές εξετάσεις, ούτε εάν και σε ποιο βαθμό θα υπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου, παρά το γεγονός ότι τέτοιες προτάσεις (π.χ. να μετρά κατά 80% το απολυτήριο) είχαν διατυπωθεί στις αρχικές μορφές του κειμένου.

Γονείς και μαθητές, πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ που πραγματοποιήσαμε στο Ηράκλειο, αν και επιθυμούν τον εξορθολογισμό και τις αλλαγές στο πεπαλαιωμένο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ωστόσο δε μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρόταση που κατατέθηκε, με τις απόψεις όμως, όπως θα διαβάσετε, να διίστανται...

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια