Ειδήσεις

Γεμίζει νερό το φράγμα Χαλαυριανού

Χαρμόσυνα μαντάτα για την ευρύτερη παραγωγική περιοχή των Αρχανών, αλλά και προβληματισμός συνοδεύουν τις εξελίξεις γύρω από το φράγμα Χαλαυριανού...

Το ευχάριστο νέο είναι ότι έγινε η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του φράγματος και άρα ξεκινά η λεγόμενη κατάκλυση της τεχνητής λίμνης. Δηλαδή κοινώς, τα νερά του χειμάρρου Χαλαυριανού θα αρχίζουν να κατεβαίνουν και να γεμίζουν την τεχνητή λίμνη που έχει διαμορφωθεί στο σημείο.

Το θέμα είναι πως κατά τη διάρκεια της όλης αυτής φυσικής διαδικασίας κατάκλυσης της λίμνης απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή από περίοικους, παραγωγούς και διερχόμενους από την περιοχή, διότι ελλοχεύουν αρκετοί κίνδυνοι.

Είναι ενδεικτικό πως η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε αναλυτική και σε αυστηρό τόνο ανακοίνωση, στην οποία παραθέτει τα μη και τα πρέπει. Παραθέτει αναλυτικά τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι της περιοχής, ποιες κινήσεις ή συνήθειες πρέπει να αποφεύγουν και τι απαγορεύεται για το δικό τους το καλό να κάνουν.

Μαζί με τον κατάλογο οδηγιών προς... ναυτιλλομένους, η Περιφέρεια Κρήτης ξεκαθαρίζει πως δε φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές ή τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν σε όσους αγνοήσουν τη λίστα των οδηγιών!

Οι αυστηρές οδηγίες

«Ενημερώνονται οι κάτοικοι των χωριών και των οικισμών γύρω από την περιοχή του φράγματος Χαλαυριανού επί του χειμάρρου Χαλαυριανού και κατά μήκος αυτού μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα, ότι από τις 23/01/2017 έχει πραγματοποιηθεί η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής και τα νερά του χειμάρρου θα αρχίσουν να κατακλύζουν την περιοχή όπου θα σχηματιστεί η λίμνη, η οποία θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Όσοι κάτοικοι των γύρω χωριών και οικισμών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής διέρχονται ή πλησιάζουν στην περιοχή που θα κατακλυστεί από τα νερά του χειμάρρου Χαλαυριανού, καθώς και στην περιοχή του φράγματος και κάτω απ' αυτό, δηλαδή περιοχές που διέρχεται ο χείμαρρος μέχρι να καταλήξει στη θάλασσα (κάμπος Αγίου Σίλα, περιοχή Δρακουλιάρη, Ζερβού Μετόχι, Μαλάδες, Φοινικιά, κόμβος Γιοφύρου, εκβολή Γιοφύρου) πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

1. Το ανέβασμα των νερών στην τεχνητή λίμνη πιθανόν να είναι πολύ γρήγορο ορισμένες ημέρες που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν από τώρα, ιδίως μετά από δυνατές βροχοπτώσεις στην περιοχή της λεκάνης του χειμάρρου. Το γρήγορο αυτό ανέβασμα των νερών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους σε όσους βρίσκονται κοντά στην όχθη της τεχνητής λίμνης, ο όγκος της οποίας θα μεταβάλλεται κατά το χρόνο του σχηματισμού της.

2. Η παραμονή ή προσέγγιση στις όχθες της λίμνης πρέπει να αποφεύγεται, λόγω των κινδύνων από καθιζήσεις ή κατολισθήσεις του εδάφους.

3. Το πέρασμα από τμήματα της περιοχής που θα έχουν κατακλυστεί από τα νερά είναι πολύ επικίνδυνο για πεζούς, ζώα ή τροχοφόρα, γιατί μπορεί να βρεθούν απότομα σε βαθιά νερά ή να κολλήσουν στη λάσπη.

4. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πλωτά μέσα, όπως βάρκες, σχεδίες κ.λπ., για τη μεταφορά ατόμων ή φορτίων.

5. Η κολύμβηση μέσα στην τεχνητή λίμνη είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται.

6. Η συλλογή ξυλείας μέσα από την τεχνητή λίμνη και τις όχθες αυτής απαγορεύεται, επειδή είναι εργασία επικίνδυνη.

7. Η χρησιμοποίηση του νερού της λίμνης ως πόσιμου μπορεί να είναι επικίνδυνη από πιθανή μόλυνση των νερών.

8. Κίνδυνοι μπορούν να υπάρξουν επίσης και στην κοίτη του χειμάρρου, κάτω από το φράγμα Χαλαυριανού και μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (εκβολή Γιόφυρου), από ξαφνικό ανέβασμα της στάθμης νερού υπερχείλισης της λίμνης ή από άλλες αιτίες. Για το λόγο αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να θεωρούν ότι ο ποταμός (Χαλαυριανός και Γιόφυρος) μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα έχει πάντοτε νερό, του οποίου η παροχή κάθε στιγμή μπορεί να αυξηθεί», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, που καταλήγει με μια εξήγηση-προειδοποίηση: «Η Υπηρεσία κάνει γνωστό ότι δε θα έχει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα που θα γίνουν σε περίπτωση που δε θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες και οι γενικότεροι κανόνες ασφαλείας»...

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια