Ειδήσεις

Η Τάξη Μαθητείας στην Κρήτη, παρουσίαση από τον Υφυπουργό

Παρουσίαση του θεσμού του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας και της πιλοτικής εφαρμογής του στην Περιφέρεια Κρήτης, σήμερα στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Περιφέρεια Κρήτης στο 1ο Ε.Κ. και στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η εφαρμογή της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι προαιρετική, αφορά 25 κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., πτυχιούχους της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» ή «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων».

Η Πιλοτική Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες.

Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης, Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Παρουσία του Υφυπουργού

Η παρουσίαση έγινε σύμφωνα με τον προγραμματισμό από τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη, τον κ. Γ. Μουστάκα Διευθυντή της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, τον κ. Θ. Κοτσιφάκη Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον  κ. Η. Πλιάκη από το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιαδάκης

Σχόλια