Ειδήσεις

Αυτό είναι Δέσμευση

Άπαιχτο πενάκι για την αντίδραση μας σε δεσμεύσεις του τύπου : " Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα ".

Σχόλια