Ειδήσεις

Λογικό Συμπέρασμα

Το λογικό ερώτημα μετά από ένα συμπέρασμα πλούτου με το πενάκι του Παπαγεωργίου ...

Σχόλια