Ειδήσεις

Χέρι Βοήθειας

Αποζητούμε διαρκώς ένα χέρι βοήθειας μας δίνεται είτε για σωτηρία , είτε για καταστροφή, αλλά οι δικές μας δυνάμεις;

Σχόλια