Ειδήσεις

Το λεξικό του Κόφτη

Το μνημονιακό λεξιλόγιο στη καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας δείχνει οτι ο νυχοκόφτης έχει μνημονιακές απολήξεις

Σχόλια