Ειδήσεις

Ξεκίνημα ανάπτυξης για ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειο

Χρονιά εκκίνησης της ενίσχυσης και ανάπτυξης των δυο νοσοκομείων του Ηρακλείου χαρακτηρίζει το 2016 ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου, Γιάννης Τασσόπουλος.

Χρονιά εκκίνησης της ενίσχυσης και ανάπτυξης των δυο νοσοκομείων του Ηρακλείου χαρακτηρίζει το 2016 ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου, Γιάννης Τασσόπουλος.

Απαντώντας ουσιαστικά στο προ ημερών δημοσίευμα της «Νέας Κρήτης» αναφορικά με τις άνω των 1100 ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό σε αμφότερα τα νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου, ο κ. Τασσόπουλος επιχειρεί έναν απολογισμό, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο στελέχωσης.

Ειδικότερα, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την τετραετία 2016-2019 και τα οποία - σύμφωνα με τον ίδιο - υλοποιούνται βάσει προγραμματισμού.

«Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ για την υγεία και όσον αφορά τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου ΠαΓΝΗ και Βενιζέλειο σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία, προκειμένου να υπάρχει πιο πλήρης εικόνα.

Αυτά αφορούν σε μέτρα, δράσεις και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από τη Διοίκηση των Νοσοκομείων σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για τη στήριξη και ενδυνάμωση του δημοσίου χαρακτήρα του συστήματος υγείας, για πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε αυτό όλων των πολιτών.

Στελέχωση

Οι κενές οργανικές θέσεις από το 2010 και μετά αυξήθηκαν λόγω διογκωμένου αριθμού αποχωρήσεων, οι οποίες δεν αντικαταστάθηκαν. Το 2016 πραγματικά ξεκινάει η σταθεροποίηση και ανάπτυξη των δύο νοσοκομείων, όπου ενισχύονται όλες οι δομές με προσωπικό όλων των κατηγοριών μόνιμου, επικουρικού και με συμβάσεις ενώ προκηρύσσονται και νέες θέσεις παράλληλα» λέει αρχικά, αναφορικά με τη στελέχωση των δύο νοσοκομείων ο κ. Τασσόπουλος.

«Συνολικά και εντός του τρέχοντος έτους και τα δύο νοσοκομεία έχουν ενισχυθεί με 422 συνολικά εργαζομένους (περιλαμβάνονται οι συμβάσεις προσωπικού καθαριότητας, παρατάσεις υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού και νέου επικουρικού προσωπικού συν τις μόνιμες θέσεις προσωπικού).

Παράλληλα προκηρύχθηκαν 129 άτομα νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους, όπου έχουν εγκριθεί οι πρώτοι 86 και αναμένεται άμεσα να αναλάβουν.

Αναλαμβάνουν σύντομα εκτός των 21 αλλά 11 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής σε μόνιμές θέσεις πρόσθετα από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5κ και αναμένεται η ολοκλήρωση της προκήρυξης για τις ΜΕΘ. Προκηρύχθηκαν άλλες 23 θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων από την προκήρυξη 7κ του ΑΣΕΠ που είναι ανοικτή. Αναμένεται η προκήρυξη εντός των προσεχών ημερών άλλων 6 θέσεων μονίμου προσωπικού γιατρών κλάδου ΕΣΥ και αναμένονται και άλλες μόνιμες θέσεις να προκηρυχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας» συμπληρώνει ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου, ο οποίος συνέχισε με το οικονομικό σκέλος.

Οικονομικά: Ανανέωση εξοπλισμού

«Ο προϋπολογισμός του 2016 εκτελέσθηκε κανονικά, το προσωπικό έλαβε τις αποδοχές του κανονικά, πληρώθηκαν 48 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούσαν τα έτη 2012 έως το Μάρτιο 2016 και οι προμηθευτές μας το γνωρίζουν. Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με καλύτερα οικονομικά δεδομένα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 ενώ παράλληλα εξορθολογίζονται οι δαπάνες, χωρίς όμως να έχουμε ελλείψεις» γράφει ο Γιάννης Τασσόπουλος.

Όσον αφορά στο λειτουργικό κομμάτι, ο κ. Τασσόπουλος υποστηρίζει ότι «σύμφωνα με το Αναπτυξιακό πρόγραμμα και για τα δύο Νοσοκομεία προχωράμε στην ανανέωση εξοπλισμού, λειτουργικού, τεχνολογικού και αναγκαίων υποδομών. Ηδη αναμένεται η έναρξη άμεσης αντικατάστασης του Κεντρικού Ψυχροστασίου (αίτημα 10ετίας) στο ΠαΓΝΗ ύψους 1εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 2016, καθώς και άλλων έργων τεχνολογικού εξοπλισμού, για εντός του 2017».

«Και στα δύο νοσοκομεία είναι ανεπτυγμένες 21 κλίνες ενηλίκων (12 ΠαΓΝΗ +9 Βενιζέλειο) εκτός των ΜΕΠ καρδιοπαθών, ΜΕΘ παίδων και ΜΕΝ νεογνών, ενώ προγραμματίζεται και η ανάπτυξη των ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας).

Κυρίαρχος στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, να καλύπτονται όσον το δυνατό περισσότερες ανάγκες και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Γιατί η Υγεία μας αφορά όλους, δεν έχει χρώμα και κρινόμαστε όλοι από την αλήθεια του λόγου και των έργων μας» ανέφερε, κλείνοντας ο κ. Τασσόπουλος.

Σχόλια