Ειδήσεις

Σύγχρονος Προκρούστης

Όταν με το πενάκι του Soloup  ο παππούς εξηγεί στον εγγονό την έννοια του Προκρούστη

Σχόλια