Ειδήσεις

Συνεργασία υψηλής τεχνογνωσίας Πολυτεχνείου - Περιφέρειας

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανάπτυξη και λειτουργία γεωγραφικού συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System-GIS).

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανάπτυξη και λειτουργία γεωγραφικού συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System-GIS), υπογράφηκε σήμερα από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βασίλη Διγαλάκη.

Όπως τονίσθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ποσού 125.000 ευρώ, το έργο θα υλοποιηθεί με βάση ελεύθερο λογισμικό που είναι διαθέσιμο προς όλους, χωρίς να απαιτηθούν επιπλέον δαπάνες, είτε από την Περιφέρεια, είτε από τους πολίτες χρήστες.

Το έργο πρόκειται να αναπτύξει η Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (SenseLab) του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και βραβεύσεων, συμπεριλαμβάνοντας:

- Την ενοποίηση γεωχωρικής και περιγραφικής πληροφορίας που διατίθεται σε υφιστάμενα συστήματα GIS της Περιφέρειας Κρήτης.

- Την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων από άλλους φορείς του Δημοσίου, της Περιφέρειας Κρήτης (πχ ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Ιδρύματα).

- Με βάση το ενοποιημένο υλικό, την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και εργαλείων προς διευκόλυνση του υπηρεσιακού έργου της Περιφέρειας Κρήτης.

- Την ανάπτυξη σε δεύτερο χρόνο, πρωτότυπων εφαρμογών διαδραστικής αλληλεπίδρασης των πολιτών με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και

- την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης στην εισαγωγή νέων δεδομένων και αξιοποίηση του όλου έργου.

Ο περιφερειάρχης και ο πρύτανης αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα του έργου, επισημαίνοντας παράλληλα την καλή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, ενώ στην αναγκαιότητα και σημαντικότητα του έργου επικεντρώθηκαν, σε δηλώσεις τους, ο αντιπεριφερειάρχης, Νίκος Καλογερής, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ελένη Χατζηγιάννη και ο επίκουρος καθηγητής του Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Παρτσινέβελος.

Ο κ. Παρτσινέβελος επεσήμανε, πως «στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών δημόσιας διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, ώστε να καθίσταται αποδοτικότερη η εξυπηρέτηση των πολιτών και σε επόμενο χρόνο, η ανοικτή, εύκολη και διάφανη πρόσβαση του πολίτη στην διαθέσιμη γεωχωρική πληροφορία, για όλη την χωρική έκταση της Κρήτης και για ποικίλα θεματικά πεδία».

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Παρτσινέβελο, που αναφέρθηκε στη δομή και λειτουργία του προγράμματος, το πρόγραμμα, σε πρώτη φάση, έχει να κάνει με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, της περιφέρειας Κρήτης και σε δεύτερη φάση θα αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές έξυπνων πόλεων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την βελτίωση της σχέσης του πολίτη με την Περιφέρεια και την βελτιστοποίηση των τρόπων διεξαγωγής διαφόρων σημαντικών θεμάτων.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως επεσήμανε, θα είναι χρήσιμο στην Περιφέρεια Κρήτης και αφορά σε πολλά επίπεδα, στον τουρισμό, στην βελτίωση της κυκλοφορίας, στο εμπόριο και σε διάφορα άλλα στοιχεία, όπως είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά ο αγροτικός τομέας, η σχέση των πολιτών με την Περιφέρεια, κά.

Σχόλια