Ειδήσεις

Δωρεάν μετακίνηση με τα ΚΤΕΛ για ΑμεΑ

Ξεκινούν σήμερα οι διαδικασίες για την ανανέωση ή την παραλαβή για πρώτη φορά του Δελτίου Μετακίνησης για τα αστικά και τα υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καλεί τους δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να τα παραλάβουν.

Δικαιούχοι είναι άτομα με αναπηρίες ελληνικής υπηκοότητας, υπήκοοι των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΕΟΧ). Επίσης, δικαιούχοι είναι υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59/τΑ'), υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Στα άτομα αυτά, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά, παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ μόνο. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παραλαβή του δελτίου μετακίνησης είναι: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου και β) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ, στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου "παθολογοανατομικό ποσοστό" [σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (ΑμεΑ)-επίδομα από την Πρόνοια του Δήμου Ηρακλείου ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης]. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

Στα δικαιολογητικά επίσης χρειάζονται: α) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2015, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής και περί μη παραλαβής κάρτας μετακίνησης από άλλη Π.Ε., γ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)/για ανήλικα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δ) δύο φωτογραφίες (για τη χορήγηση νέου δελτίου) - ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού πρέπει να συνυποβάλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού, ε) προηγούμενο δελτίο μετακίνησης (ανανέωση) και στ) ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.

Ειδικές κατηγορίες

Τι ισχύει για νεφροπαθείς και τυφλούς

Οι νεφροπαθείς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία μπορούν να προσκομίσουν γνωματεύσεις από τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση διοικητικού διευθυντή του ασφαλιστικού φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση ΟΓΑ, από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

Οι τυφλοί και οι ΒΝΚ (άτομα με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση), που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται και κάρτα για τους συνοδούς τους. Οι τυφλοί και οι ΒΝΚ, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, προκειμένου να λάβουν κάρτα μετά συνοδού πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική στέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Δεν απαιτείται γνωμάτευση για τα ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από τον ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω ακρών. Απαιτείται ιατρική βεβαίωση νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα.

Σημειώνεται ότι όποιος χάσει το δελτίο μετακίνησής του θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα. Οι κάρτες θα εκδίδονται και θα ανανεώνονται από τα ΚΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η έκδοση και η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα ξεκινήσει σήμερα Τρίτη και θα λήξει στις 31/01/2017. Τα δελτία θα φέρουν την ένδειξη «ισχύει μέχρι 31/12/2016» και θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή τους, δηλαδή για το έτος 2016 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2017) απαιτείται για την έκδοση της νέας ΚΥΑ.

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια