Ειδήσεις

"Βέλη" των Ενεργών Πολιτών" για τον προϋπολογισμό

Για προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου που η υλοποίηση του θα κυμανθεί σε ποσοστό 50% (έσοδα) και 40% (δαπάνες) και μόνο υλοποιήσιμος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, κάνει λόγο η δημοτική ομάδα των "Ενεργών Πολιτών" .

Όπως αναφέρει:

Τρίτος προϋπολογισμός της δημοτικής αρχής (2015-2016-2017). Έχουμε ήδη τα αποτελέσματα των δύο πρώτων προϋπολογισμών που προηγήθηκαν. Τα αποτελέσματα τους είναι σημαντικός καθρέπτης οραμάτων, δυνατοτήτων και οικονομικής πολιτικής.

Στην σημερινή μας παρέμβαση θα προσπαθήσουμε να δούμε αν οι διακηρύξεις που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό του 2017 είναι αληθινές, υλοποιήσιμες ή είναι ακόμα κάποιες διακηρύξεις χωρίς υλοποίηση που θα ακολουθήσουν και αυτές την πορεία των προηγούμενων διακηρύξεων και προϋπολογισμών.

Επιχείρημα πρώτο. Ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος

Και ο προϋπολογισμός του 2017 δεν διαφέρει ουσιαστικά, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω, από τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων χρόνων (2015 - 2016)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΑΠΑΝΕΣ

2015 (ΤΕΛΙΚΑ)

1

ΕΣΟΔΑ

212.724.731,00

114.198.806,44

54,00%

2

ΕΞΟΔΑ

212.724.731,00

84.550.387,66

39,75%

2016 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΜΕ 3ο ΤΡΙΜ 2016)

1

ΕΣΟΔΑ

212.058.962,10

93.147.190,35

44,00%

2

ΕΞΟΔΑ

212.058.962,10

84.027.443,58

39,62%

2017

1

ΕΣΟΔΑ

217.009.444,36

;

;

2

ΕΞΟΔΑ

217.009.444,36

;

;

 Α/Α

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Είναι εμφανές λοιπόν από τα παραπάνω αποτελέσματα, ότι και πάλι θα έχουμε ένα προϋπολογισμό που η υλοποίηση του θα κυμανθεί σε ποσοστό 50% (έσοδα) και 40% (δαπάνες). Αυτοί οι προϋπολογισμοί μόνο υλοποιήσιμοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Μπορεί άραγε να αλλάξει κάτι σε αυτά τα δεδομένα; Όχι διότι αν κανείς δει τις λεπτομέρειες θα εντοπίσει δαπάνες και έσοδα της τάξης των 100.000.000€ τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν (Είναι καθαρό και από τους απολογισμούς 2015 και 2016)

Επιχείρημα δεύτερο. Ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός.

Αναφέρετε στην εισήγηση, ότι στο τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει μία αύξηση 48%. Ας δούμε όμως πόσο αυτό «πατάει» στα πόδια του και ας το συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια.

Α/Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

2015 (τελικά)

46.753.594,19

24.192.585,11

51,70%

2

2016 (εκτιμήσεις)

34.977.319,22

13.975.995,12

39,95%

3

2017 προβλέψεις

38.117.340,68

Και πιο αναλυτικά :

2015 (τελικά)

46.753.594,19

24.192.585,11

51,70%

αγορές -προμήθειες πάγιων

1.807.302,96

86.720,47

4,70%

έργα

26.286.730,38

11.461.533,74

43,60%

μελέτες

9.260.463,00

4.316.303,05

46,60%

τίτλοι παγίων (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

9.369.097,85

8.328.027,85

89,00%

Συγκρίνεται τα έργα και μελέτες (11.461.533,74 + 4.316.303,05) δηλαδή 15.777.836,79 σε σύγκριση

Α. με το σύνολο των δαπανών που έγιναν το 2015 δηλαδή το ποσό των 84.550.387,66 δηλαδή ποσοστό 18,6%

Β. με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του 2015 - 212.724.731,00 - είναι 7,4%

Αντίστοιχα με το 2016

2016 (εκτιμήσεις)

34.977.319,22

13.975.995,12

39,95%

αγορές -προμήθειες πάγιων

5.382.710,50

1.522.908,83

28,29%

έργα

15.220.748,54

6.484.844,87

42,60%

μελέτες

6.656.860

4.435.926,91

66,63%

τίτλοι παγίων (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

7.717.000

1.532.314,51

19,85%

Ας κάνομε τώρα την ίδια σύγκριση με 2016 στο οποίο έχουμε έργα και μελέτες (6.484.844,87+ 4.435.926,91) σύνολο 10.920.771,78 (περίπου 50% μικρότερη από το 2015)

Α. με το σύνολο των δαπανών που έγιναν το 2016 (εκτίμηση με στοιχεία γ' τριμήνου) δηλαδή με το ποσό των 84.027.443,58 ποσοστό 12,99%

Β. με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του 2016 (εκτίμηση) - 212.058.967,10 - είναι 5,15%

Ποιοι λοιπόν παράγοντες δημιουργούν αυτήν την αισιοδοξία;

Στην καλύτερη περίπτωση το 2017 θα επανέλθουμε στα ποσοστά του 2015 που και αυτά όπως φαίνεται είναι πολύ μακριά από αυτό που κάποιος θα πει αναπτυξιακά.

Επιχείρημα τρίτο : ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικά δίκαιος και ενισχυμένος

Πολλά θα μπορούσε να σημειώσει και να πει κάποιος για τις κοινωνικές δαπάνες και τις προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τον προϋπολογισμό για αυτές.

Ας ξεκινήσουμε από τα δημοτικά τέλη. Τα 2016 είχαμε και το 2017 θα συνεχιστεί, μία αύξηση των δημοτικών τελών σε σχέση με αυτά που ίσχυαν το 2015. Όπως αποδείξαμε κατά τις συζητήσεις των δημοτικών τελών πέρυσι με στοιχεία, η αύξηση αυτή δεν ήταν απαραίτητη διότι με τα έσοδα που προβλεπόταν να εισπράξει ο Δήμος από τα τέλη, μπορούσε με άνεση να καλύψει τα έξοδα τους στους αντίστοιχους τομείς. Επιβεβαιωθήκαμε με τα στοιχεία υλοποίησης.

Τα έσοδα του Δήμου από τα τέλη για το 2016 θα ανέλθουν τελικά σε 12.706.339 €, υπερβαίνονταςκατά περίπου 400.000 € τον αρχικό σχεδιασμό. Τα έξοδα όμως για το 2016, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, θα είναι μειωμένα κατά 2.000.000 € περίπου, δηλαδή θα κυμανθούν περίπου στα 10.500.00 €, ποσό το οποίο οι Ενεργοί Πολίτες είχαν εκτιμήσει ορθώς, όπως μπορεί να δει κανείς στην περυσινή γραπτή μας παρέμβαση.

Τα δημοτικά τέλη βέβαια παραμένουν ως έχουν στην εφαρμογή τους. Και βέβαια το επιχείρημα που διατυπώνετε από την δημοτική αρχή ότι τα τέλη στο Δήμο Ηρακλείου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα παραγνωρίζει (μάλλον αποκρύπτει) το γεγονός ότι είναι ανταποδοτικά και πρέπει να ισοσκελίζονται έσοδα - έξοδα και δεν προσδιορίζονται με σύγκριση τιμών πόλεων και Δήμων.

Ας συνεχίσουμε με τις εισφορές χρηματικών βοηθημάτων και επιδομάτων ένδειας σε συμπολίτες μας δικαιούχους. Ο δήμος Ηρακλείου προγραμματίζει το 2017 να δαπανήσει το ποσό των 6.000,00(έξη χιλιάδων) !!- κωδ. 006733 και 006734..

Αν με τα προηγούμενα συνδυάσουμε ότι στο πρόγραμμα έργων προβλέπεται:

  • Η έναρξη (με άγνωστο τέλος) μιας μελέτης για βρεφονηπιακό σταθμό στο ΟΤ 2283 με αρχική δαπάνη 50.000,00 ευρώ
  • Καμία εκφρασμένη διάθεση για μείωση ή και κατάργηση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς
  • Καμία κίνηση ή πρόβλεψη για ενοικίαση χώρων για οργάνωση και λειτουργία παιδικού σταθμού άμεσα

Εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και την επόμενη περίοδο στο μεγάλο θέμα των παιδικών σταθμών, η κατάσταση θα οξυνθεί προς δόξα των κοινωνικών παρεμβάσεων και λύσεων που δίνει και ο δήμος μας.

Ας δούμε και μία τελευταία πλευρά. Οι φόροι, τα τέλη και τα πρόστιμα στον προϋπολογισμό του 2017 παρουσιάζουν μία αύξηση κατά 38,6%. στην πλειοψηφία τους αυτά προέρχονται από τους συνδημότες μας με χαμηλά εισοδήματα και τους μικρομεσαίους.

Αυτά είναι μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλες, οι οποίες δίνουν όμως την ουσία της πραγματικής κοινωνικής παρέμβασης του Δήμου. Παρέμβαση η οποία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας, αλλά κυρίως και πίσω από τις δυνατότητες του. Αλλά είπαμε ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών και προτεραιοτήτων.

Και μερικά γενικής πολιτικής …

Η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί πάρα πολλά από τις συνέπειες των οικονομικών επιλογών και των μνημονίων. Οι επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί αρκετά, τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων επίσης. Όλα αυτά δημιουργούν μία πίεση στην ΤΑ. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι το σημείο της άκριτης εφαρμογής οποιασδήποτε κεντρικής κατεύθυνσης υπάρχει απόσταση. Οι λύσεις θέλουν αγώνα και οι φιλολαϊκές και αναπτυξιακές προοπτικές θέλουν όραμα, προτάσεις, διεκδίκηση και λύσεις έξω από αυτά τα στενά πλαίσια. Εδώ κρίνονται όλοι.

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ επιλέγουν τον δύσκολο δεύτερο δρόμο.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια