Ειδήσεις

Επιτέλους ολοκληρώνεται το κρητικό “γιοφύρι της Άρτας”!

Στις 22 Δεκεμβρίου δημοπρατείται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η συμπληρωματική παρέμβαση στην κοιλαδογέφυρα Χαμεζίου.

Στις 22 Δεκεμβρίου δημοπρατείται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η συμπληρωματική παρέμβαση στην κοιλαδογέφυρα Χαμεζίου, όμως και αυτή τη φορά δε μιλάμε για οριστικούς τίτλους τέλους στο πολύχρονο σίριαλ της γέφυρας.

Με την εργολαβία ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, που δημοπρατείται στις 22 Δεκεμβρίου, θα πέσουν οι τελευταίες πινελιές στη γέφυρα (ασφαλτικό, διαχωριστικό στηθαίο, φωτισμός) και θα γίνει το κρας-τεστ για τις προδιαγραφές αντοχής της.

Αν η δοκιμή φόρτισης (τεστ, δηλαδή, φορτίων πάνω στη γέφυρα με βαρέα οχήματα) βγει τεχνικά άρτια, τότε το σίριαλ θα τελειώσει εκεί. Αν διαπιστωθεί, όμως, αναγκαιότητα ενίσχυσης της γέφυρας με ειδικά ανθρακονήματα, τότε θα ακολουθήσει και δεύτερη δημοπράτηση, για την παρέμβαση ενίσχυσης της κοιλαδογέφυρας, με ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ. Ποσό που ευτυχώς είναι εξασφαλισμένο από το υπουργείο Υποδομών, μιας και συνολικά για την α' και β' φάση έχουν δεσμευτεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περί τα 6 εκατ. ευρώ...

Η είδηση επί του... πιεστηρίου για την πολύπαθη κοιλαδογέφυρα στο Χαμέζι, που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και παραδοθεί κανονικά σε χρήση εδώ και χρόνια, προέκυψε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΑΚ Α.Ε.

Το Δ.Σ. του ΟΑΚ κατά τη συνεδρίασή του στις 29/11/2016 ενέκρινε την προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου "Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου", τα οποία επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΚ, «η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2016 και θα καταστεί δυνατή η απόδοση σε χρήση τού όλου έργου μέχρι και το Μάρτιο του 2017.

Με τη συγκεκριμένη εργολαβία, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώνονται όλες οι υπολειπόμενες εργασίες της γέφυρας και επίσης γίνονται και οι εργασίες δοκιμαστικής φόρτισης για τη διαπίστωση ενίσχυσης ή μη του φορέα της ανωδομής της.

Εάν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανωδομής της γέφυρας με βάση τη δοκιμαστική φόρτιση, θα ακολουθήσει Β' φάση εργασιών σε επόμενη δημοπράτηση με την υπολειπόμενη εγκεκριμένη πίστωση».

Τι είναι, όμως, η δοκιμαστική φόρτιση; Πρόκειται για τεχνικό όρο δοκιμών των αντοχών μιας γέφυρας σε ακραίες συνθήκες και ακραία φορτία. Ουσιαστικά, κατά τις δοκιμές αυτές, πάνω στην κοιλαδογέφυρα Χαμεζίου θα κινούνται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και με συγκεκριμένα βάρη πολύ βαριά οχήματα, ώστε οι ειδικοί που θα επιβλέπουν να μετρούν τις μηχανικές καταπονήσεις της γέφυρας.

Πλέον της δοκιμαστικής φόρτισης οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Κατασκευή των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της γέφυρας.

- Εργασίες απορροής ομβρίων από το κατάστρωμα της γέφυρας και εργασίες διέλευσης καλωδίων σε όλο το μήκος της.

- Τοποθέτηση στηθαίων σε όλο το μήκος της γέφυρας.

- Εργασίες διαμόρφωσης επικλήσεων καταστρώματος με άοπλο σκυρόδεμα σε όλο το μήκος της γέφυρας.

- Κατασκευή των αρμών της γέφυρας.

- Εργασίες στεγάνωσης του καταστρώματος της γέφυρας με ειδικές μεμβράνες σε όλο το μήκος της.

- Εργασίες ασφαλτικών σε όλο το μήκος της γέφυρας.

- Εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος της γέφυρας.

Αποσελέμης και ΒΟΑΚ

Στην ατζέντα της τελευταίας συνεδρίασης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης βρέθηκαν και άλλα τεχνικά θέματα, εξίσου σημαντικά. Ειδικότερα, το Δ.Σ. ενέκρινε:

* Τις απαιτούμενες μελέτες και τις επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης οροφής, γεφύρωσης σπηλαίου και παρακαμπτηρίου στοάς στο πλαίσιο του έργου "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη - Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου", ώστε να αντιμετωπιστεί τεχνικά το καρστικό έγκοιλο που συναντήθηκε κατά τη διάνοιξη της σήραγγας που θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση του φράγματος από τα επιφανειακά ύδατα του Οροπεδίου Λασιθίου.

* Το διαγωνισμό πρόσληψης τεχνικού συμβούλου με ιδίους πόρους για την προετοιμασία δημοπράτησης της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο. Προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι χρηματοδότησης της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο και να ξεκινήσει μια διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημοπράτηση του έργου, πρέπει να προετοιμαστεί μια αρχική τεχνική πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει:

α) ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο,

β) πρόταση αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο, και

γ) κυκλοφοριακά δεδομένα.

Ο ΟΑΚ θα προκηρύξει με ίδιους πόρους και θα συμβασιοποιήσει το τοπογραφικό-φωτογραμμετρικό υπόβαθρο της μελέτης, τις κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις και την προωθημένη μελέτη αναγνώρισης συγκεκριμένων τμημάτων τα οποία στερούνται ωριμότητας μελετών.

"Βραχνάς" τα χρέη: 6 εκατ. στη ΔΕΗ χρωστά ο Οργανισμός

Εντωμεταξύ, την έκτακτη επιχορήγησή του από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να εκκαθαριστούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που φτάνουν σχεδόν στο ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ, ζητά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Πρόκειται βεβαίως για χρέη σε ένα μεγάλο μέρος προς τη ΔΕΗ, που "κληρονόμησε" ο ΟΑΚ Α.Ε. από τους δύο παλιότερους Οργανισμούς Ανάπτυξης, τον ΟΑΔΥΚ και τον ΟΑΝΑΚ.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, «με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕΔΙ αιτήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την έκτακτη επιχορήγηση του εποπτευόμενου φορέα με την επωνυμία "Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε." (ΟΑΚ Α.Ε.) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποκλειστικά για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του ύψους 5.938.513,21 ευρώ.

Το αίτημα συνοδεύει το αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΑΚ και ΥΠΟΜΕΔΙ για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούν σε χρέη παρελθόντων ετών προς τη ΔΕΗ και υποχρεώσεις από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια