Ειδήσεις

Συνταγές και συνταγές

Πενάκι αποκαλυπτικό με το διαρκές ερώτημα :" ένα οδυνηρό τέλος ή  το μία οδύνη δίχως τέλος " ; Μαγικές συνταγές, καλύτερα μείγματα ή "απο μηχανής θεοί" δεν υπάρχουν, αυτό μάλλον το έχουμε καταλάβει...

Σχόλια