Ειδήσεις

Μεθοδεύσεις για τα απορριμματοφόρα;

«Σε ορισμένους τομείς έγιναν μέσα σε δύο χρόνια όσα δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες...»: Μια γραπτή διατύπωση στον απολογισμό διετίας της δημοτικής Αρχής, διά χειρός του δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού, που σήκωσε πολλή κουβέντα στο Ηράκλειο.

«Σε ορισμένους τομείς έγιναν μέσα σε δύο χρόνια όσα δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες...»: Μια γραπτή διατύπωση στον απολογισμό διετίας της δημοτικής Αρχής, διά χειρός του δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού, που σήκωσε πολλή κουβέντα στο Ηράκλειο.

Όμως ο ίδιος μόλις προχθές έσπευσε να διευκρινίσει πως η διατύπωση αυτή δεν απαξιώνει το έργο όλων των προηγούμενων δημοτικών Αρχών. Αυτό που θεώρησε ότι "κακοποιήθηκε" και "εξαφανίστηκε" επικοινωνιακά ήταν η φράση του «σε ορισμένους τομείς».

Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης έγινε ακόμη πιο σαφής για τους τομείς αυτούς, όπου θεωρεί ότι η δημοτική του Αρχή έκανε τη διαφορά.

Ένας από αυτούς τους τομείς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ήταν «ο εκδημοκρατισμός στη λειτουργία του Δήμου και η διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες της δημοτικής Αρχής, που αποτέλεσε ένα βασικό αίτημα των δημοτών στις εκλογές του 2014».

Άλλο στα λόγια και άλλο στην πράξη  

Ως φαίνεται όμως, από τα λόγια μέχρι την πράξη, το ηθικό συμβόλαιο της δημοτικής Αρχής, που βασίζεται στη διαφάνεια και τη νομιμότητα, έχει μεγάλη απόσταση.

Για την ακρίβεια, άβυσσος λόγων και έργων, όταν βασικοί συνεργάτες του δημάρχου λειτουργούν τουλάχιστον με ανεξήγητα κεκτημένη ταχύτητα, καταστρατηγώντας κάθε έννοια διαφάνειας και νομιμότητας.

Ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό οικονομικών προσφορών προμήθειας ζωτικής σημασίας...

Όταν μάλιστα, για την αποσφράγιση του διαγωνισμού αυτού, η εντεταλμένη Επιτροπή Διαγωνισμού χρησιμοποιεί μέχρι και απόρρητο κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο προσφορών για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Η προμήθεια 8 νέων απορριμματοφόρων

Μόλις την περασμένη Τετάρτη στον απολογισμό του ο Βασίλης Λαμπρινός, και δικαίως, μίλησε για την «αναγκαία αναβάθμιση στο στόλο των οχημάτων καθαριότητας μέσα στο 2017», όταν είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο στόλος αυτός χρήζει άμεσης ανανέωσης, ιδίως στα απορριμματοφόρα του, που, εκτός όλων των άλλων, αποδείχτηκαν και επικίνδυνα για τη ζωή των υπαλλήλων καθαριότητας, με τα όσα αλλεπάλληλα έχουν συμβεί εν ώρα εργασίας.

Η δήλωση αυτή ερχόταν μία μέρα μετά την επιτυχή διαδικασία (!) την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο Δήμο των οικονομικών προσφορών, που είχαν καταθέσει δύο υποψήφιες εταιρείες, για την προμήθεια 8 νέων απορριμματοφόρων και την επιτυχή κατάληξη με την επιλογή της συμφερότερης, όπως έκρινε η Επιτροπή, προσφοράς, γνωστής εταιρείας που ειδικεύεται σε ειδικές κατασκευές οχημάτων καθαριότητας, όπως τα απορριμματοφόρα.

Μάλιστα η Επιτροπή συνέταξε και το σχετικό πρακτικό, όπου η συνολική προσφορά που κρίθηκε ως συμφέρουσα είναι για τα 8 απορριμματοφόρα 941.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ως εδώ τίποτα μεμπτό και καθ' όλα άψογη η λειτουργία της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αυτά, όπως προκύπτει και από το πρακτικό της Επιτροπής - που παραθέτει η "Ν.Κ." - στις 22 Νοεμβρίου, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δύο προσφορών που είχαν κατατεθεί, και που, όπως αναγράφεται, έγινε με απόρρητο κωδικό στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 22/11/2016.

Τα περίεργα, όμως, καταγράφονται πέντε μέρες νωρίτερα, σε ένα άλλο έγγραφο, που από πλευράς αρμόδιου αντιδημάρχου εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και το "ηλεκτρονικά απόρρητο και σφραγισμένο" του διαγωνισμού, μέχρι την 22α Νοεμβρίου που η Επιτροπή του Διαγωνισμού άνοιξε τις προσφορές και κατέληξε στη συμφερότερη.

Γνώριζε;

Η "Ν.Κ." αποκαλύπτει έγγραφο του αντιδημάρχου Διοικητικών Κ. Βαρδαβά προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17/11/2016, όπου αιτείται (και φυσικά έλαβε έγκριση) τη μετακίνηση και την πίστωση εξόδων κίνησης, εισιτηρίων, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τον αντιδήμαρχο Χ. Μαμουλάκη στην Αθήνα, στις 18/11/2016, με επιστροφή στις 19/11/2016, με την ολοκλήρωση δύο συναντήσεων.

Η συνάντηση, όμως, που προκαλεί "έκπληξη" είναι η πρώτη (α) όπως αναγράφεται στο έγγραφο, που αποκαλύπτουμε, καθώς αναφέρεται για αυτήν: «Σε συνάντηση (18/11/2016) στην εταιρεία "ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε." για τον έλεγχο της προόδου της προμήθειας των οκτώ (8) απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου...» (!).

Δηλαδή, τέσσερις μέρες πριν η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίσει τις προσφορές των δύο εταιρειών (στις 22/11/2016), και μάλιστα όπως αναγράφεται στο πρακτικό με ηλεκτρονικό απόρρητο κωδικό, για το αδιάβλητο του διαγωνισμού, για να καταλήξει στη συμφερότερη, στην Αθήνα συνέβαιναν άλλα;

Ο αντιδήμαρχος, τουλάχιστον από τις 17 Νοεμβρίου, γνώριζε - και πώς (;) - ποια ήταν η εταιρεία που θα αναλάμβανε την προμήθεια, και πήγαινε στη Αθήνα για να ελέγξει και την πρόοδο (!) των ειδικών, προφανώς, κατασκευών, που χρειάζονται τα 8 νέα απορριμματοφόρα;

Μήπως είχε υπόψη του κάτι άλλο, παρότι μέχρι τις 22 Νοεμβρίου οι προσφορές ήταν σφραγισμένες έως τις 2 μ.μ. από τις 17 Νοεμβρίου; Δεν εκθέτει έτσι τις κατά τα άλλα απόλυτα εξειδικευμένες εταιρείες στην προμήθεια απορριμματοφόρων, σε υπόνοιες ακόμη και προσυνεννόησης για τις προσφορές στο διαγωνισμό;

Με ποιο δεδομένο τέσσερις μέρες πριν την αποσφράγιση των προσφορών εμφανίζεται στη μία εταιρεία στις 18/11/2016 (στην οποία τελικά κατακυρώθηκε στις 22/11/2016 η προμήθεια, ως συμφερότερη πρόταση) και ενημερώνεται για την πρόοδο της προμήθειας των 8 απορριμματοφόρων από αυτήν;

Αφού η λειτουργούσα καθ' όλα άρτια σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό Επιτροπή αποσφράγισε τις δύο προσφορές στις 22/11/2016 και μόνο τότε έκρινε ως συμφερότερη την πρόταση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ο αντιδήμαρχος είχε διαβάσει τις ηλεκτρονικά σφραγισμένες (με κωδικό που μόνο ο πρόεδρος της Επιτροπής είχε) προσφορές, γνώριζε τέσσερις μέρες πριν ότι σε αυτή θα καταλήξουν και την επισκεπτόταν για την πρόοδο της προμήθειας; Δηλαδή και ακόμη πιο πίσω τα ήξερε, αφού "πρόοδος" σημαίνει ότι ήδη γίνονταν εργασίες ειδικών κατασκευών;

Αντί επιλόγου

Ως εφημερίδα, αναγνωρίζουμε μέσα από το καθημερινό ρεπορτάζ την αναγκαιότητα για άμεση ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων στο Ηράκλειο.

Άλλο αυτό όμως και οι αναγκαίες διαδικασίες-εξπρές, κι άλλο με τέτοιες ανεξήγητες μεθοδεύσεις συνεργατών του δημάρχου, να ακούμε στο τέλος στον απολογισμό του τη φράση:

«Ταυτόχρονα προωθούμε ένα ηθικό συμβόλαιο της δημοτικής Αρχής... που στηρίζεται στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία...».

Ρεπορτάζ: Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια