Ειδήσεις

Ισόβια Καγκελάριος

Έτσι όπως διαμορφώνεται το τοπίο παγκόσμια και με τις αλλαγές να κυριεύουν όλο τον 'δυτικό" κόσμο, ποιός το περίμενε πως η Μέρκελ που στο "αποθησαυρισμό" όλων των άλλων χωρών της Ε.Ε. οφείλει την ισχύ της χώρας της, θα άγγιζε την πιθανότητα να είναι "Ισόβια Καγκελάριος"...

Σχόλια