Ειδήσεις

Ιεράπετρα: Σάρκα και οστά η προσπάθεια διακίνησης λαδιού

Μια πολύ παλιά προσπάθεια που έμεινε στη μέση κατά τη δεκαετία του 1990, επαναφέρει στο προσκήνιο η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να συνταχθεί και να κατατεθεί στο ΥΠΑΑΤ φάκελος κατοχύρωσης του ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Ιεράπετρας.

Την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει από την αρχή αυτή η διαδικασία ανέλαβε ο πρόεδρος του Β' Ελαιουργικού Συνεταιρισμού κ. Αντώνης Φρονιμάκης με την σύμφωνη γνώμη και των άλλων συνεταιρισμών, καθώς και των ιδιοκτητών ιδιωτικών ελαιουργείων.

«Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, αλλά έχουμε την υπομονή και τη διάθεση να τη φτάσουμε μέχρι το τέλος. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε συμπαραστάτες όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση του εξαιρετικού Γεραπετρίτικου λαδιού», μας είπε ο κ. Αντώνης Φρονιμάκης.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αφού δεν καταφέραμε το 1993 μέχρι το 2005 να συνεννοηθούμε, τότε που κατοχυρωνόταν το ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητείας, έτσι ώστε να κατακτήσουμε την επωνυμία ελαιόλαδο ΠΟΠ Λασιθίου, ας ξεκινήσουμε τώρα την προσπάθεια να κάνουμε το ελαιόλαδο ΠΟΠ Ιεράπετρας. Το θέλουν όλοι οι Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί τα Ελαιουργεία και οι ελαιοπαραγωγοί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγροτικών κ. Μανόλης Βρυγιωνάκης.

«Εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν δώσει ονομασία ΠΟΠ σε κανένα άλλο λάδι από την Ε.Ε. Όταν πριν από 20 χρόνια όλοι κατοχύρωναν προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ εμείς δεν κάναμε το αυτονόητο. Τώρα οι διαδικασίες είναι πιο αυστηρές και πιο χρονοβόρες. Θα πρέπει να συνταχθεί σωστά ο φάκελος, να κατατεθεί στο ΥΠΑΑΤ και από εκεί να υποβληθεί στην Ε.Ε. για να πάρει την έγκριση», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιεράπετρας κ. Νίκος Δασκαλάκης.

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εκτιμώνται σαν ανώτερα από τους καταναλωτές και περνώντας τα χρόνια ανακαλύπτουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται, με υψηλό βαθμό σταθερότητας, μόνο σ' αυτό, τότε  η ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος καταλήγει να  συνοδεύεται με ένα επώνυμο, την γεωγραφική του προέλευση.

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έντονο και στοχεύει στο να προστατεύσει την διαφοροποίηση προκειμένου να πετύχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις αγορές. Με στόχο να προωθήσει τα παραδοσιακά αυτά προϊόντα, να εξασφαλίσει την βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές, όπου και πιο συχνά παράγονται, και να συγκρατήσει σ' αυτές  τις περιοχές τον αγροτικό πληθυσμό.

Η ρυθμισμένη αναγνώριση από την ΕΕ των παραδοσιακών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας (ΠΟΠ) προέλευσης η γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) αποσκοπεί επίσης στο  να βάλλει στην διάθεση του καταναλωτή σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την καταγωγή αυτών των προϊόντων και για την μεθοδολογία παραγωγής τους που πρέπει να σέβεται τους βασικούς και ποιοτικά καθοριστικούς παραδοσιακούς όρους.

Για να προστατευτεί ένα προϊόν που έχει ονομασία προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η καταχώριση προϋποθέτει ότι το προϊόν πληροί προκαταρκτικά τους όρους για να αποχτήσει την «ονομασία προέλευσης» ή «γεωγραφικής ένδειξης» οι οποίοι συνοπτικά είναι:

Για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):

α) να κατάγεται από μια συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή,

β) η ποιότητά του να οφείλεται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενής φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες.

γ) να παράγεται, να μεταποιείται και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη περιοχή.

Για την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):

α) να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή.

β) η ποιότητά του, η φήμη του ή άλλα χαρακτηριστικά του να μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή.

γ) να παράγεται ή/και να μεταποιείτε ή/και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Οι προκαταρκτικοί αυτοί όροι πρέπει να αποδειχθούν για να γίνει αποδεκτή η ύπαρξή τους.

Προδιαγραφές

Το άλλο σκέλος των όρων που πρέπει να πληρούνται για να γίνει η καταχώριση είναι οι προδιαγραφές του προϊόντος οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Το όνομα και την περιγραφή του προϊόντος με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ( φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά).

- Την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν κατάγεται απ' αυτήν.

- Την περιγραφή της μεθόδου παρασκευής και ενδεχομένως αυθεντικές και συνήθεις μεθόδους καθώς και στοιχεία σχετικά με την συσκευασία, εφόσον ζητείται να γίνεται η συσκευασία στην οριοθετημένη περιοχή.

Ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια