Ειδήσεις

58 μόνιμες θέσεις εργασίας σε Υπουργεία

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για 58 μόνιμες θέσεις εργασίας σε διαφορα Υπουργεία.

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για 58 μόνιμες θέσεις εργασίας σε διαφορα Υπουργεία.

Πρόκειται για 51 θέσεις Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και για 7 θέσεις Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που "τρέχουν" μέσω της προκήρυξης 3Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016).

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, ΕΑΚΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ μέσω του λογαριασμού τους, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Της Ελένης Σταυρουλάκη

Σχόλια