Ειδήσεις

Το γήπεδο του ΟΦΗ δωρεά του Αγίου Μηνά στην πόλη

Τα θαύματα του Μεγαλομάρτυρα πολιούχου της πόλης θυμάται αύριο το Ηράκλειο. Υπάρχει όμως και η τεράστια αλλά άγνωστη κοινωνική προσφορά του ναού!

Μεγάλη γιορτή η αυριανή, που βλέπει όλο το Ηράκλειο να γιορτάζει και να θυμάται τα θαύματα του Μεγαλομάρτυρα πολιούχου της πόλης.

Όμως ο Άγιος Μηνάς έχει και μια άλλη ιστορία, που συνδέεται άμεσα με εκείνη της πόλης, την οποία προστατεύει. Την κοινωνική προσφορά του ναού.

Όπως τη δωρεά του Πανάνειου Νοσοκομείου, το οποίο κληρονομήθηκε από τον Πανανό με τον όρο «να χρησιμεύει πάντοτε ως Νοσοκομείον υπό τον τίτλον "Πανάνειον Νοσοκομείον" και δεν θα δύναται να χρησιμοποιηθεί δι' άλλον φιλανθρωπικόν ίδρυμα, θα νοσηλεύονται δε εν αυτώ άποροι ασθενείς, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Θα είναι τούτο αναπαλλοτρίωτος περιουσία του Αγίου Μηνά», όπως αυτολεξεί αναφέρεται στο δωρητήριο με ημερομηνία 21 Απριλίου 1936.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Μηνά δε σταμάτησε όμως μόνο εδώ, αλλά η προσφορά του στην πόλη συνεχίστηκε και συνεχίζεται.

Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι ο χώρος του παλαιού νεκροταφείου του Αγίου Κωνσταντίνου δωρήθηκε στο Δήμο από το Ναό του Αγίου Μηνά το 1932, ενώ ακόμα λιγότεροι ότι και το σημερινό γήπεδο του ΟΦΗ είναι δωρεά από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που απέστειλε προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Μηνά ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου στις 25 Ιουλίου 1951, ζητώντας την οριστική δωρεάν παραχώρηση του χώρου «χάριν του εθνικού σκοπού που θα επιτέλεση διά την αθλούμενην νεολαίαν η λειτουργία του Γυμναστηρίου ΟΦΗ».

Σε αυτό σημειώνεται ότι «επ' ευκαιρία δε γνωρίζωμεν υμίν ότι, προτάσει του ημετέρου προέδρου το Δ.Σ., απεφάσισεν ομοφώνως όπως το γήπεδον ονομασθή Γυμναστήριον Αγίου Μηνά, προς τιμήν του δωρητού»!

Σταύρος Μουντουφάρης

Σχόλια