Ειδήσεις

Νέα διανομή επισιτιστικής στο Γάζι

Διανομή προϊόντων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ θα διενεργηθεί την Τετάρτη 9, Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, από τις 09:00 έως 13:00, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαλεβιζίου στο Γάζι.

Διανομή προϊόντων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ θα διενεργηθεί την Τετάρτη 9, Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, από τις 09:00 έως 13:00, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαλεβιζίου στο Γάζι.

Τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ του Δήμου Μαλεβιζίου. Όσοι δικαιούχοι δεν παρέλαβαν τα προϊόντα του ΤΕΒΑ στις προηγούμενες διανομές, θα μπορούν να τα παραλάβουν τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

Για την παραλαβή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

?      Τον Αριθμό Αίτησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

?      Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου να προκύπτει ο ΑΜΚΑ των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους που έχουν εγκριθεί

?      Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο της διανομής, μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σχόλια