Ειδήσεις

Λαϊκή με... εναλλακτικά νομίσματα στο πάρκο Γεωργιάδη!

Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η.) θα πραγματοποιήσει ανοικτή ολοήμερη εκδήλωση με κύριο στόχο τη θεμελίωση μιας «Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς», το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στο πάρκο Γεωργιάδη.

Ελάτε να:
- Γνωρίσετε τον Ο.Σ.Η., τις ιδέες, τις αξίες και τα εγχειρήματα που προβάλλει ως δυνάμεις χειραφέτησης και αυτο-διαχείρισης.
- Συμμετέχετε ως παραγωγός στη Λαϊκή Αγορά και διαθέστε τα προϊόντα/υπηρεσίες σας με τη χρήση εναλλακτικών νομισμάτων.
- Καλύψτε τις ανάγκες σας σε αγαθά εντός ενός πλαισίου αλληλεγγύης και αλληλο-υποστήριξης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
- Συν-διαμορφώστε τους όρους λειτουργίας, τους στόχους και την πορεία της νέας «Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς» που ξεκινά.


Πρόγραμμα Εκδήλωσης
10 π.μ. - Λαϊκή Αγορά διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών με εναλλακτικά νομίσματα
1 μ.μ. - Συλλογική Κουζίνα για την ενίσχυση του κοινού ταμείου του Ο.Σ.Η.
3 μ.μ. - Ανοικτή Συνέλευση για τη δημιουργία «Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς»

Σχόλια