Ειδήσεις

Πανελλαδική στάση εργασίας φυσιοθεραπευτών

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) προκηρύσσει την πραγματοποίηση πανελλαδικής στάσης εργασίας για τους φυσικοθεραπευτές – εργαζομένους στις δημόσιες δομές, με τη στήριξη των εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) προκηρύσσει την πραγματοποίηση πανελλαδικής στάσης εργασίας για τους φυσικοθεραπευτές - εργαζομένους στις δημόσιες δομές, με τη στήριξη των εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών.

Η πανελλαδική στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, από τις 11.00 - 15.00, με αιτήματα:

1. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας

2. Άμεση κάλυψη των αναγκών των δημοσίων δομών σε φυσικοθεραπευτές

3. Σύσταση Διατομεακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Την ίδια ημέρα, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί επίσης συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα), στις 12.00 το μεσημέρι.

Σχόλια