Ειδήσεις

Απόδειξη ντοκουμέντο από το έπος του 1940

Μια ιστορική μαρτυρία από το έπος του ’40 μάς έρχεται μέσα από το προσωπικό αρχείο του γιατρού Γιάννη Κασσαπάκη, που αφορά στην ιστορική κληρονομιά από τον πατέρα του.

Μια ιστορική μαρτυρία από το έπος του '40 μάς έρχεται μέσα από το προσωπικό αρχείο του γιατρού Γιάννη Κασσαπάκη, που αφορά στην ιστορική κληρονομιά από τον πατέρα του, ο οποίος πολέμησε στην Αλβανία.

Η εικονιζόμενη είναι χειρόγραφη απόδειξη αγοράς κρέατος από Αλβανό έμπορο για τον Ελληνικό Στρατό στην Αλβανία.

Το κείμενο έχει ως εξής: «Απόδειξις δρχ. 2.400.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Μουαμέθ Ζαΐμ έλαβον παρά του διοικητού ΙΙ Συζυγαρχίας Κασσαπάκη Δημητρίου, υπολοχαγού, το ως άνω ποσόν των δρχ. δύο χιλιάδων τετρακοσίων, δι' αξίαν σκούδων ογδοήκοντα κρέατος, το οποίον ηγόρασε παρ' εμού. Εν τ.τ. 866 14/4/41.

Ο λαβών (σ.σ.: Ακολουθεί υπογραφή του Ζαΐμ με λατινικούς χαρακτήρες)».

Σ.Μ.

Σχόλια