Ειδήσεις

Χαμόγελα σε άνεργη δανειολήπτρια, μηδενική δόση στην τράπεζα

Χαμόγελο έφερε η Προσωρινή Διαταγή, με ημερ.18-08-2016 σε άνεργη δανειολήπτρια με ακίνητη περιουσία. Την Προσωρινή Διαταγή χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων όπου όρισε καμία καταβολή δόσης.

Μηδενική καταβολή δόσης σε άνεργη δανειολήπτρια όρισε η Ειρηνοδίκης Χανίων. Χαμόγελο και ανακούφιση έφερε η εν λόγω Προσωρινή Διαταγή, με ημερομηνία 18 Αυγούστου 2016 στην άνεργη δανειολήπτρια και την οικογένεια της.


Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται για οφειλέτρια άνεργη, έγγαμη, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου.


Το συνολικό χρέος της δανειολήπτριας ανέρχεται στα 63.271,45 ευρώ σε στεγαστικό δάνειο σε μία τράπεζα ως οφειλέτρια.


Επί της ουσίας της υπόθεσης:
Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια:
- Ατομικό εισόδημα "Μηδενικό"
- Μέσο μηνιαίο εισόδημα συζύγου 240 ευρώ.
- Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια
- Μονοκατοικία 200 τ.μ.

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας.

3) Διατάσσει την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ήτοι μέχρι τις 17-08-2017.
4) Ορίζει μηδενικές δόσεις, για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο Χανίων είναι σημαντική, για την δανειολήπτρια, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας αφού καλείται να επιβιώσει με το ελάχιστο εισόδημα του συζύγου της, δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 


Για ενημέρωση ή/και ένταξη στον νόμο Κατσέλη κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση καθημερινά στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140.

Σχόλια