Ειδήσεις

Ανάσα ζωής για δανειολήπτη, 150 ευρώ δόση για δάνειο 90.000!

Ανάσα ανακούφισης ήταν η Προσωρινή Διαταγή για δανειολήπτη ιδιωτικό υπάλληλο, από την Ειρηνοδίκη Σητείας, η οποία όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας του και καταβολή μηνιαίας δόσης, 150 ευρώ για δάνειο σχεδόν 90.000 ευρώ.

Ανάσα ανακούφισης ήταν η Προσωρινή Διαταγή για δανειολήπτη ιδιωτικό υπάλληλο, από την Ειρηνοδίκη Σητείας, η οποία όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας του και καταβολή μηνιαίας δόσης, 150 ευρώ για δάνειο σχεδόν 90.000 ευρώ.


Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:


Για  δανειολήπτη  από την Σητεία, έγγαμο, (με σύζυγο ΑΜΕΑ) και με ένα ανήλικο τέκνο. Το συνολικό χρέος του ανέρχεται στα 89.046,13 ευρώ σε μία Τράπεζα από στεγαστικό δάνειο.


Εισοδήματα που διαθέτει:

Ο οφειλέτης,  έχει εισόδημα 1.114 ευρώ το μήνα και η σύζυγος του 313 ευρώ το μήνα ως επίδομα αναπηρίας.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν:

Ο οφειλέτης

Κύρια κατοικία 113 τ.μ. κυριότητας 100%.

Το Ειρηνοδικείο της Σητείας, από την αξιολόγηση των λεγομένων από τους διαδίκους και τα προσκομιζόμενα έγγραφα στο Δικαστήριο, αποφάσισε ότι πρέπει να εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή, για την εξασφάλιση του δικαιώματος του αιτούντος, (υποθήκη) με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)  Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.


2)  Διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και γι' αυτό απαγορεύει τις εις βάρος του ατομικές διώξεις.

3)  Ορίζει μηνιαία δόση 150 ευρώ ποσό το οποίο είχαν προτείνει ο ίδιος έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης.


Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο της Σητείας είναι σημαντική για τον δανειολήπτη διότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία (λόγω μειωμένης ρευστότητας) που βιώνει η οικογένεια, δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας στην εν λόγω νομοθεσία.
 
Για ενημέρωση ή ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ. 2821092306, 2821092666 και 2842020140.

Σχόλια