Ειδήσεις

Νέος Αρχιγραμματέας ο Πρόδρομος Ξενάκης

Νέος ?ρχιγραμματέας εξελέγη ο ?ρχιμανδρίτης Πρόδρομος Ξενάκης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ?εράς ?παρχιακής Συνόδου τ?ς ?κκλησ?ας Κρ?της . Ανακοινώσεις έγιναν και για το θέμα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών που συζητήθηκε.. Όπως αποφασίστηκε προχωράει στη σύσταση ε?δικ?ς τριμελο?ς ?ξ ?ρχιερέων ?πιτροπ?ς, γιά τήν παρακολούθηση του θέματος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

? ?ερ? ?παρχιακ? Σ?νοδος τ?ς ?κκλησ?ας Κρ?της, σήμερα, 12 ?κτωβρίου ?.?, μετά τήν ?κλογή το? Θεοφιλεστάτου ?ψηφισμένου Μητροπολίτου ?εραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, συνέχισε τίς ?ργασίες της καί ?ξέτασε τά θέματα τ?ς ?μερησίας Διατάξεως.

      ? ?ερά Σύνοδος ?ξέλεξε, παμψηφεί, ?ρχιγραμματέα, τόν Πανοσιολ. ?ρχιμανδρίτη Πρόδρομο Ξενάκη, μέχρι το?δε ?πογραμματέα Α?τ?ς.

       Στή συνέχεια, τό ?ερό Σ?μα ?σχολήθηκε μέ τό θέμα το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν καί ?πισημαίνει ?τι ? διδασκαλία το? μαθήματος α?το? δέν μπορε? παρά νά ?ποτελε? τήν ?κφραση τ?ς Πνευματικ?ς καί Πολιτιστικ?ς Παράδοσης το? ?ρθόδοξου ?λληνισμο? καί το? ε?σεβο?ς Γένους μας.

      Μάλιστα, ? ?ερά Σύνοδος ?μοφώνως ?ποφάσισε τή σύσταση ε?δικ?ς τριμελο?ς ?ξ ?ρχιερέων ?πιτροπ?ς, γιά τήν παρακολούθηση καί ε?ς βάθος μελέτη ?λων τ?ν ?ξελίξεων ?πί το? μείζονος τούτου θέματος.

      Τέλος, ? ?ερά Σύνοδος, ?νασυγκρότησε τίς Συνοδικές ?πιτροπές γιά τά ?τη 2017-2018 καί ?σχολήθηκε μέ ?λλα τρέχοντα θέματα τ?ς ?ρμοδιότητάς της.

.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια