Ειδήσεις

Διπλωματικές εργασίες και κοινωνική εργασία στο νέο Λύκειο

Από διπλωματικές εργασίες μέχρι κοινωνική εργασία θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών του λυκείου που προωθεί με το πόρισμα της η επιτροπή Λιάκου.

Από διπλωματικές εργασίες μέχρι κοινωνική εργασία θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών του λυκείου που προωθεί μετο πόρισμα της η επιτροπή Λιάκου.

Το πόρισμα  βρίσκεται ήδη στα χέρια της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με τον υπουργό να  έχει δώσει την αρχική έγκριση ώστε οι προβλέψεις του πορίσματος να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στην επόμενη τριετία.

Δίχως εξετάσεις στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ όπως όλα δείχνουν, θα εισαχθούν πρώτοι οι μαθητές που φοιτούν τώρα στην τρίτη γυμνασίου. Πώς θα γίνεται αυτό;

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην εισαγωγή αναμένεται να τεθούν κριτήρια ανά μάθημα για το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων, ενώ το υπόλοιπο 80% θα προκύπτει από το Εθνικό Απολυτήριο, με κάθε μαθητή να παρακολουθεί έξι μαθήματα, από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα από τέσσερις κύκλους μαθημάτων, ανάλογα με την κλίση κάθε μαθητή.

Κι όλα αυτά δίχως να έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάρχουν ενδοσχολικές εξετάσεις από τράπεζα θεμάτων, αν αυτές θα είναι ενιαίες για όλους τους μαθητές, από ποιους θα γίνεται η επιλογή θεμάτων και πως θα διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας τους.

Στόχος του υπουργείου είναι το λύκειο να αποσπαστεί από τη λογική των εξετάσεων και των κοστοβόρων φροντιστηρίων. Κάτι με το οποίο ήδη διαφωνούν πολλοί εκπαιδευτικοί, που σημειώνουν ότι το σύστημα που προωθεί το υπουργείο όχι μόνο δε βάζει φρένο στη λογική των φροντιστηρίων, αλλά τη διευρύνει.

Από τις βασικότερες παραμέτρους που εξετάζει το υπουργείο, είναι η εισαγωγή σε σχολές και όχι τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με ενιαία μαθήματα, και επιλογή οριστικά του τμήματος από τον φοιτητή ή τον σπουδαστή σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής, δημιουργικότητας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς ενώ για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν το Εθνικό Απολυτήριο, θα υπάρχει το Πιστοποιητικό Σπουδών.

Ρεπορτάζ: Ράνια Μωραΐτη

Σχόλια